Vēstis no Latgales RSIC

15.12.2015.

J A U N U M I

Alojas un Limbažu novadi var lepoties ar veiksmīgi īstenotiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem
11.12.2015
Šī gada 3. un 4.decembrī Rīgā plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru uz Alojas un Limbažu novadiem, lai iepazītu ar ES struktūrfondu atbalstu veiksmīgi īstenotos projektus, kā arī uzzinātu attīstības nākotnes ieceres.

Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam
07.12.2015
Zemkopības ministrija izsludina pieteikšanos uz Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu 2016. gadam. Kopējais pieejamais finansējums ir 137372,00 EUR. Projektu īstenošanas laiks – no līguma par projekta izpildi noslēgšanas līdz 2016. gada 15. novembrim.

Tiek izsludināts projektu konkurss specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošanai un izdošanai
07.12.2015
Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2015.gada 4.decembra sēdes Nr.16 lēmumu, izsludina projektu konkursu LVAF finansējuma saņemšanai 2016.gadā vadlīnijas „Plašsaziņas līdzekļu darbība vides izglītības un audzināšanas jomās” aktivitātē “Specializētu vides aizsardzības un vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”.

Izsludināts Eiropas Komisijas Tieslietu direktorāta konkurss
07.12.2015
Eiropas KomisijasTieslietu ģenerāldirektorāts izsludina atklāto konkursu programma: „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014-2020”, 2015. gada darba programma

Latvijas uzņēmumiem savs biznesa parks Lielbritānijā
11.12.2015
Latvijas – Lielbritānijas Tirdzniecības kamera atvēr savu pirmo Biznesa parku Lielbritānijā. Biznesa parks atrodas Bristolē, Dienvidrietumanglijā (angļu val. South West England), Bristole ir otrā ekonomiski attīstītākā pilsēta pēc Londonas. Biznesa parka komplekss sastāv no septiņām ēkām, kurās atrodas vairāk kā 16 biroji.

“Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem un to atbalstam 2016. gadā pieejami 2 697 427.00 eiro
11.12.2015
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka nākamajā gadā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektiem pieejami 2 697 427.00 eiro. Saskaņā ar programmas vadlīnijām, projektu pieteikumu iesniegšana būs iespējama trīs termiņos: līdz 2. februāra, 26. aprīļa un 4. oktobra plkst. 13:00 pēc Rīgas laika. Tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv jau pieejamas projektu elektroniskās pieteikumu veidlapas angļu valodā.

Piešķirts papildu finansējums mikroaizdevumu un starta aizdevumu izsniegšanai uzņēmējiem
08.12.2015
Šā gada 8. decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas priekšlikums piešķirt papildu finansējumu mikroaizdevumu un starta aizdevumu piešķiršanai komersantiem, vienlaikus pagarinot programmas darbības termiņu.

Iespēja pieteikties finansējumam zināšanu apmaiņai ar ASV
07.12.2015
Līdz 2016. gada 1. februārim nevalstiskās organizācijas un biedrības, kā arī jomu eksperti aicināti pieteikties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) stipendijai un atbalsta programmai Baltijas-Amerikas Dialogs, kas veicina zināšanu apmaiņu starp Baltijas valstīm un ASV.

Izsludināts Nordplus programmas 2016. gada konkurss
07.12.2015
Ziemeļvalstu ministru padome un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas izglītības jomā, iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālajā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu studentu, skolēnu un pasniedzēju mobilitāšu, kā arī sadarbības tīklu un projektu aktivitātes izglītībā starp Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm.

Otrs ERANet-LAC projektu konkurss atvērts 2015. gada 1. decembrī
07.12.2015
Otrajā ERANet-LAC pētnieciskās sadarbības projektu konkursā piedalās 32 finansējošās organizācijas no 26 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu kopienas (CELAC).

Noteikti uzvarētāji konkursā par ES fondu ieguldījumu Vidzemes attīstībā
04.12.2015
Decembrī noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) rīkotais konkurss „ES struktūrfondi Vidzemē”, kur ikviens interesents ik mēnesi kopš gada sākuma bija aicināts atbildēt uz jautājumiem par Vidzemes pusē īstenotajām aktivitātēm un projektiem, kas līdzfinansēti, izmantojot ES struktūrfondu finansējumu.

LATGALES SKOLĀS NOSLĒDZIES LUC BIZNESA MĒNESIS.

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau trešo gadu pēc kārtas ar motto – Īsteno savu sapni par biznesu rīkoja “LUC biznesa mēnesi”. Šogad LUC speciālisti no 30.novembra līdz 10.decembrim devās uz 11 dažādām Latgales skolām, kur pēdējo klašu audzēkņus aicināja uz tikšanos ar mēŗķi kopīgi kliedēt mītus par uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasniedzamu.

Lektoriem daloties savās prasmēs, pieredzē un stāstos par biznesu, jauniešiem bija iespēja smelties zināšanas un gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir bizness un uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas. Šos stāstus lieliski papildināja arī pieaicinātie viesi – jaunie uzņēmēji.

Iesaistīto skaits LUC Biznesa mēneša pasākumos pēdējos divos gados sasniedzis jau vairāk kā 760 jauniešus.

Latgales reģiona noslēguma pasākums Rēzeknē notiks 17.decembrī, kurā tradicionāli tiks aicināti aktīvākie jaunieši no katras norises vietas, lai vienkopus paplašinātu savas zināšanas ne tikai ar uzņēmējdarbību saistošām tēmām, bet arī klātienē iepazītu SIA RSEZ VEREMS uzņēmumu un Rēzeknes augstskolu.

Plašāka informācija par aktivitāti pieejama: http://latgale.lv/lv/events/event?id=3713 .

P A S Ā K U M I

SOHO apmācības EBD atbalsta personām
04.04.2016, Islande
Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti, tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies Islandē.

Konference: ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”
13.04.2016, Slovākija, Bratislava
Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais&uzņēmējdarbības sektors…). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

18.12.1015. Latgales RSIC infodiena Daugavpils Universitātes studentiem un mācībspēkiem

Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs š.g. 18.decembrī Daugavpils Universitātē (adrese: Parādes iela 1) rīko savu pēdējo informatīvo dienu, kas paredzēta Daugavpils Universitātes studentiem un mācībspēkiem.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 15.12.2015.