Noslēdzas Raiņa un Aspazijas jubilejas gads

10.12.2015.

10. decembra vakarpusē Rīgas Latviešu biedrības nama Kamīnzālē, noslēdzot Raiņa un Aspazijas gadu, notika jubilejas sarīkojumu cikla literāri muzikāls pasākums “Ak, jaunība! Rainis un Latgale”.

Uz sarīkojumu bija pulcējušies Rīgas Latviešu biedrības nama vadības pārstāvji, kultūras un mākslas aprindu cilvēki, Raiņa un Aspazijas daiļrades cienītāji. Raiņa jaunu dienu zemi Jasmuižu un Preiļu novadu pasākumā pārstāvēja pašvaldības priekšsēdētāja Maruta Plivda, sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle un Raiņa muzeja “Jasmuiža” vadītāja Solvita Brūvere.   

Pasākumu vadīja Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska. Par atbalstu Raiņa gada aktivitātēm Gaida Jablovska pateicās Valsts Kultūrkapitāla fondam, Rīgas domei, Preiļu novada domei, Daugavpils novada domei, Rīgas Latviešu biedrībai, Nacionālās kultūras attīstības centram, Mirdzai Stirnai.

Klātesošos uzrunāja Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, atzīstot, ka dzejnieku daiļrades izpēte ir nozīmīga, bet ne mazāk svarīga ir viņu laikabiedru ietekme uz dzejnieku dzīvi un daiļradi, ko šobrīd jau iesākuši pētīt muzeju darbinieki.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda savā uzrunā pateicās visiem cilvēkiem, kuri apkopo dzejnieku tā laika vērtības, Gaidai Jablovskai par sastādīto grāmatu „Sirdsmīļo brālīt”, kas bija laba dāvana Preiļu novada cilvēkiem un ciemiņiem.

Kinorežisors, Preiļu novada Goda pilsonis Jānis Streičs atzinīgi novērtēja Preiļu novada iepriekšējā vadītāja Alda Adamoviča darbību un uzslavēja Marutu Plivdu par gada laikā paveiktajiem darbiem kultūras atbalstam.

Bagāts ar pavisam jauniem faktu materiāliem bija Raiņa un Aspazijas muzeja vadītājas vietnieces, Jasmuižas muzeja vadītājas Solvitas Brūveres stāstījums par Raini un latgaliešu literātu, kultūras darbinieku Franci Kempu. Ar interesi klausījāmies Gaidas Jablovskas sagatavoto fotogrāfiju prezentāciju un stāstījumu par Raiņa saistību ar Latgali.

Raiņa un Franča Kempa dzeju lasīja aktieris un Rīgas Latviešu biedrības domnieks Pēteris Vilkaste, un sajūsmu klausītājos izraisīja Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj” (vadītāja Ilze Rožinska), kas kuplināja pasākumu ar latgaliešu kāzu un apdziedāšanās dziesmām, kā arī dziesmām ar Franča Kempa vārdiem.

Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā ir notikuši daudzi pasākumi un literāri sarīkojumi Raiņa muzejā “Jasmuiža”, kultūras namos, izglītības iestādēs. Kā atzina Solvita Brūvere, dižo dzejnieku daiļrade arvien tiek pētīta, un arhīvos ir pieejams ļoti daudz informācijas, kas varētu pavērt arvien jaunas šķautnes Raiņa un Aspazijas dzīves un daiļrades gājumos.

Maija Paegle

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2015.