Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks 2016. gada janvārī

20.01.2016.

Datums

Sēdes nosaukums

Laiks

20. janvārī

Attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēde

9.00

21. janvārī

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

15.00

22. janvārī

Finanšu komitejas sēde

9.00

1. februārī

Apvienoto komiteju sēde

15.00

28. janvārī

Novada domes sēde

15.00

Pēdējās izmaiņas: 20.01.2016.