SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošo kustamo mantu

10.12.2015.

SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošo apkures katlu (katls darba kārtībā)

  • Līvānos ražots katls ŪK-400kW, 1997.g. – 500 euro, tai skaitā PVN.

Apkures katlu iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu Nr.29559719  ar SIA “Preiļu slimnīca” atbildīgo personu, SIA valdes locekli Aleksandru Poplavski.

Interesenti var pieteikties līdz 2015.gada 21.decembrim plkst.16.00. iesniedzot iesniegumu SIA “Preiļu slimnīca” kabinetā Nr. 228, poliklīnikas ēkas II. stāvā Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads.

Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi , SIA “Preiļu slimnīca” rīkos kustamās mantas izsoli.

SIA “Preiļu slimnīca” atsavina tai piederošos autoklāvus:

  • Tuttnauer 5075HS, 2007.g., nepieciešams remonts – 7000 tai skaitā PVN
  • Tuttnauer 5075EL, 2004.g., daļēji izkomplektēts – 1500 tai skaitā PVN

Autoklāvus iespējams apskatīt iestādes darba laikā, iepriekš sazinoties pa telefonu Nr.29559719  ar SIA “Preiļu slimnīca” atbildīgo personu, SIA valdes locekli Aleksandru Poplavski.

Interesenti var pieteikties līdz 2015.gada 21.decembrim plkst.16.00. iesniedzot iesniegumu SIA “Preiļu slimnīca” kabinetā Nr. 228, poliklīnikas ēkas II. stāvā Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads.

Gadījumā, ja uz pārdodamo kustamo mantu tiks saņemti vairāki pirkšanas iesniegumi , SIA “Preiļu slimnīca” rīkos kustamās mantas izsoli.

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2015.