Noslēdzies kārtējais vērienīgais projekts akciju sabiedrībā “Preiļu siers”

09.12.2015.

9. decembrī piena pārstrādes uzņēmums a/s „Preiļu siers” atklāja jaunu katlu māju, kurā kā kurināmais tiks izmantota koksnes biomasa – šķeldas. Ir uzstādīts UAB „Enerstena” (Lietuva) izgatavots katls ar ražību 12,3 tonnas tvaika stundā, nominālā siltuma jauda – 8 MW. Projekta ietvaros ir veikti ievērojami būvdarbi – uzbūvēta 15 m augsta katlu māja, 8 m augsta šķeldas noliktava, autosvari, piebraucamie ceļi un laukumi, sakārtota infrastruktūra un labiekārtota vide apmēram viena hektāra platībā.

Atklāšanas pasākumā Jāzeps Šņepsts teica, ka ir prieks kārtējo reizi teikt uzrunu pie jauna objekta, kas ir pavērsiens enerģētiskajā sektorā. Tā ir iespēja ne tikai samazināt risku ar gāzes piegādēm, bet arī paaugstināt konkurētspēju, samazinot ražošanas izmaksas un paverot iespējas ārējos tirgos. Svarīgi ir arī tas, ka izvēlētais kurināmais ir ne tikai pieejams Latvijā, bet tas dos papildus darba vietas Latgales reģionā. Būtisks faktors ir arī tas, ka vairāk nekā par 60% samazināsies CO2 izmešu daudzums, un realizētais projekts uzņēmumu attālinās no konkurentiem.

Jāzeps Šņepsts pateicās visiem projekta realizētājiem, uzņēmuma darbiniekiem un uzsvēra to, ka svarīgs ir tas, kas paveikts. Ja kādam no malas šķiet, ka ir pienācis laiks pastāvēt un paskatīties, kā aug mazbērni un puķes, tad tas noteikti neesot sacīts par “Preiļu sieru”, jo uzņēmumam ir konkrēti mērķi, kurus jārealizē maksimāli īsā laikā, un ir konkrēti zināmi veicamie darbi arī nākamajam gadam.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pateicās par iespēju piedalīties pasākumā, atzīstot, ka  Jāzeps Šņepsts ir viens no tiem vadītājiem, kurš nepārtraukti meklē kaut ko jaunu un iet uz priekšu. Šobrīd “Preiļu siers” ir lielākais kombināts, kurš iepērk visvairāk piena no mūsu zemniekiem. 

Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda apsveikumu iesāka ar vārdiem, ka līderis nav tas, kas spēj norādīt uz kļūdām un trūkumiem, jo to prot jebkurš. Patiess līderis ir tas, kurš prot radīt uzlabojumus. Pašvaldības vadītāja novēlēja uzņēmumam attīstīties un realizēt jaunus projektus.

Atklāšanas pasākuma laikā tika pārgriezta simboliskā lenta, a/s “Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzepu Šņepstu sveica uzaicinātie ciemiņi un uzņēmuma darbinieki. Svinīgā pasākuma noslēgumā visus klātesošos priecēja Uguns šovs, kas bija dāvana svētkos no uzņēmuma “Enerstena”. 

Projekta vadītāja Lolita Valdone pastāstīja, ka tvaika katls tiks izmantots piena produktu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem nepieciešamā tvaika nodrošināšanai. Uzņēmums no iepirktā piena dažādos tehnoloģiskos procesos iegūst divus galvenos produktus – sieru un sausos piena produktus, mazākos apjomos – glazētos biezpiena sieriņus. Šo produktu ražošanai ir raksturīga liels siltumpatēriņš, jo siera vārīšana, sūkalu iebiezināšana un žāvēšana, biezpiena karsēšana notiek augstā temperatūrā, kuru uztur tehnoloģiskais tvaiks.  Līdz šim tvaika ražošanai tika izmantoti divi tvaika katli, kuros kā kurināmais tika izmantota dabasgāze. Projekta īstenošanas rezultātā būtiski (ne mazāk kā par 60%) tiks samazināta CO2 emisija, kas ir gāzes sadegšanas produkts.

AS “Preiļu siers” galvenais enerģētiķis Jānis Vaikulis pavēstīja, ka ļoti svarīgs ir arī ekonomiskais aspekts. Pāreja uz biomasu ir ekonomiski izdevīga, jo šķeldas ir vietējais dabas atjaunojamais resurss un no tām saražotais siltums ir būtiski lētāks par ražoto no dabasgāzes. Tiek prognozēts, ka gadā tiks sadedzināts līdz 30000 t šķeldas.

Katlu mājas izveidošanas projekts “Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana a/s „Preiļu siers”” ir iesniegts līdzfinansējuma saņemšanai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros. Aizdevumu projekta īstenošanai piešķīra a/s „Danske bank”.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2015.