Vēstis no www.ESfinanses.lv

09.12.2015.

JAUNUMI

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti Liepājā gūst pieredzi darbā ar sociālās jomas jautājumiem
04.12.2015
26. un 27.novembrī Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs organizēja divu dienu pieredzes apmaiņas semināru uz Liepāju ar mērķi izzināt labās prakses piemērus sociālās jomas attīstībā, kas notikusi pateicoties ES struktūrfondu ieguldījumam.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības stiprināšanai no ES fondiem piešķir 55 miljonus eiro
02.12.2015
Pirmdien, 2015. gada 30. novembrī, Eiropas Komisija apstiprināja jaunu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu “Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 – 2020”. Tās mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kopējais finansējums plānots 65 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 55 milj. eiro.

Apmācības par mobilitātes projektiem organizācijām, kas veicina sociālo iekļaušanu.
02.12.2015
Vai tu zināji, ka vari organizēt starptautiskus projektus jauniešiem no mazāk labvēlīgas vides, kuriem ir mazāk iespēju salīdzinājumā ar viņu vienaudžiem? Līdz 8. decembrim piesakies trīs dienu ilgām apmācībām un uzzini, ko programma „Erasmus+: Jaunatne darbībā” var sniegt tev. Apmācības norisināsies no 9. līdz 13. februārim, Somijā.

Norisināsies reģionālie Erasmus+ semināri
02.12.2015
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus reģionālos seminārus par projektu iesniegšanu Erasmus+ programmas 2016. gada konkursā.

MK apstiprina jaunu valsts atbalsta programmu MVU starptautiskās konkurētspējas veicināšanai
02.12.2015
Ministru kabinets š.g. 1. decembra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas izstrādātu jaunu valsts atbalsta programmu, kuras ietvaros mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) varēs saņemt atbalstu starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārējo tirgu apgūšanai.

Valdība atbalsta valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda veidošanu
02.12.2015
Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju.

Notiks informatīvs seminārs par Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskajām aktivitātēm
30.11.2015
2015. gada 14. decembrī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstākās izglītības institūciju pārstāvjus un citus interesentus uz informatīvu semināru par Erasmus+ programmas 3 starptautiskās sadarbības aktivitātēm augstākajā izglītībā, ko centralizēti administrē Eiropas Komisijas (EK) izpildaģentūra EACEA.

PASĀKUMI

Notiks “Apvārsnis 2020” seminārs
08.12.2015, Rīga
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 8.decembrī organizēs praktisku semināru par Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020” Participant Portal vidi un tās iespējām.

SOHO apmācības EBD atbalsta personām
04.04.2016, Islande
Ja esi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) atbalsta persona (brīvprātīgā mentors, brīvprātīgā darba vadītājs vai ar to saistīta persona) un, attīstot savas kompetences, vēlies uzlabot EBD projektu kvalitāti, tad piesakies apmācībām līdz 2016. gada 24. janvārim. Apmācības no 4. līdz 8. aprīlim norisināsies Islandē.

Konference: ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”
13.04.2016, Slovākija, Bratislava
Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais&uzņēmējdarbības sektors…). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

Jūsu reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri
Rīgas reģionā – Rīga (67217975)
Kurzemē – Saldus (63807276)
Latgalē – Daugavpils (65423801)
Vidzemē – Valmiera (64219021)
Zemgalē – Jelgava (63028454) un Jēkabpils (65207419)

 

Pēdējās izmaiņas: 09.12.2015.