PVĢ audzēkņi gatavojas `Euroscola` konkursam

09.12.2015.

Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi vecumā no 16 – 18 gadiem gatavojas piedalīties Eiropas Parlamenta konkursā `EUROSCOLA`. Lai piedalītos konkursā un cīnītos par galveno balvu – braucienu uz Eiropas Parlamenta galveno ēku Strasbūrā – jauniešiem ir jāizveido 24 cilvēku komanda un jāizpilda konkursa nolikuma nosacījumi.

Nolikumā ir piedāvāti divi uzdevumi: `Detektīvs` – izpētīt konkrētu Eiropas Parlamentā pieņemta likuma tapšanu no idejas līdz apstiprināšanai EP un reālai ieviešanai Latvijā vai arī `Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte` (Tēma `Eiropas Parlamenta darbs`). Skolēni paši izvēlas uzdevumu un Eiropas jauniešiem aktuālu tēmu. Mēs izvēlējās uzdevumu `Eiropas Parlamenta elektroniskā-pastkarte`. Pirms darba uzsākšanas rūpīgi iepazināmies ar Eiropas Parlamenta aktualitātēm un darba kārtību. Pēc tam, strādājot vairākās ideju ģenerēšanas darba grupās, vienojāmies veidot e-pastkarti par šobrīd visai Eiropai īpaši nozīmīgu tēmu – jauniešu migrācija un integrācija jaunās mītnes zemēs. Šī tēma ir sevišķi aktuāla mūsdienu Eiropas bēgļu krīzes risinājuma un migrācijas – integrācijas politikas izstrādes kontekstā. Mēs izstrādājām aptaujas anketu un intervējām bijušos PVĢ skolēnus, draugus, radus, kas pēc vidusskolas ir devušies studēt vai strādāt ārzemēs. Aptaujas mērķis – noskaidrot, ar kādām integrācijas problēmām jaunieši saskārās jaunajās mītnes zemēs, kāds bija attiecīgās valsts valdības sniegtais atbalsts, kā tika atrisinātas radušās integrācijas problēmas utt. Balstoties uz iegūtajiem datiem un jauniešu praktisko pieredzi, noskaidrojām viņu viedokli un izvirzījām priekšlikumus integrācijas veicināšanai Eiropas Savienības valstīs. Spriežot pēc aptaujas anketas datiem, vispopulārākās valstis, kurās studē vai strādā mūsu ģimnāzijas absolventi un paziņas, ir `vecās` Eiropas Savienības dalībvalstis: Lielbritānija, Īrija, Vācija, Dānija un Nīderlande, tāpēc arī šīs valstis īpaši akcentējām mūsu e-pastkartes dizainā. 

Ar pastkartes palīdzību vēlamies aicināt Eiropas jauniešus, kuri studē vai strādā ārpus savas dzimtās valsts, aktīvi integrēties jaunās mītnes zemes sabiedrībā, būt atvērtiem, nebaidīties no jaunā un nepazīstamā, taču vienlaicīgi neaizmirst arī par to, ka ir jāciena un jārespektē ne tikai attiecīgās valsts iedzīvotāji un likumi, bet arī ar sapratni jāpieņem jaunās tradīcijas, kultūra, vēsture un paražas. Studijas un darbs ārzemēs ir lielisks veids, kā uzlabot savas valodas prasmes, paplašināt redzesloku, iepazīt ļoti daudzus jaunus un iedvesmojošus cilvēkus, attīstīt sociālās prasmes, iegūt neaizmirstamas atmiņas, kā arī gūt vienreizēju pieredzi, kas noteikti noderēs augstāku mērķu sasniegšanai. 
Īpašs paldies Ilzei Eglei 2.D par ieguldīto darbu e-pastkartes dizaina veidošanā.

Krista Šķēpa 3.D, Ričards Kraupša 3.D, `Euroscola` komandas dalībnieki

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.