Eiropas atbalsta pakas saņēmuši jau gandrīz 70 tūkstoši trūcīgo

07.12.2015.

Ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu 2015. gada 3. ceturksnī trūcīgie cilvēki saņēma vairāk nekā 100 tūkstošus pārtikas paku un 17 tūkstošus higiēnas un saimniecības preču komplektu. Vienlaikus izdalīts arī vairāk nekā 700 gatavo maltīšu, informē Labklājības ministrija (LM).

Tādējādi pārtikas, higiēnas un saimniecības preču atbalstu šogad saņēmuši gandrīz 70 tūkst. trūcīgu cilvēku. Vienlaikus 2015. gada 3. ceturksnī īstenoti gandrīz 300 papildpasākumi, kuros iesaistījušies ap 2000 paku saņēmēju.

Puse no visiem dalībniekiem izvēlējās iesaistīties pasākumos par veselības veicināšanu – lekcijās par veselīgu dzīvesveidu un uzturu, apmācībā par pirmo palīdzību un rīcību nelaimes gadījumā, lekcijās par diabētu, C hepatītu, sirds un asinsvadu slimību profilaksi, kā arī ēst gatavošanu, uzturu un konservēšanu.

Ievērojama interese izrādīta arī par nodarbībām, kurās apgūst dažādas dzīves prasmes – attiecību stiprināšanu, motivācijas celšanu, praktisku dzīves iemaņu attīstību, piemēram, veļas mazgāšanu, mājokļa uzkopšanu, bērnu aprūpi, budžeta plānošanu, kā arī sniedz informāciju par nodarbinātību, darba meklēšanu, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajām iespējām, vakancēm, CV sagatavošanu.

Tāpat īstenoti pasākumi, kuru ietvaros cilvēki saņēma jurista, sociālā pedagoga, psihoterapeita, psihologa konsultācijas. Cilvēkiem piedāvātas arī sportiskas un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Visaktīvākās partnerorganizācijas bijušas tieši Latgalē, īstenojot 34% no papildpasākumiem un iesaistot tajos visvairāk trūcīgo personu.

Vienlaikus novembrī noslēdzās iepirkums mācību piederumu paku piegādei, kurā par uzvarētāju atzīta SIA “Hermess”. 2015. gada decembrī Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) sniegs informāciju par precīzu paku izdales uzsākšanu.

Partnerorganizācijas nodrošinās divu veidu mācību piederumu paku izdali – skolas somu un individuālo mācību piederumu pakas. Ar detalizētu informāciju par paku saturu iespējams iepazīties LM tīmekļvietnē http://www.lm.gov.lv/text/2649.

Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, trūcīgām vai krīzes, vai ārkārtas situācijās nonākušām ģimenēm, kurās ir 5 līdz 16 gadus veci skolēni, ir tiesības mācību piederumu pakas saņemt tajā kalendārajā gadā, kurā izsniegta pašvaldības sociālā dienesta izziņa par trūcīgas vai krīzes, vai ārkārtas situācijā esošas personas statusu, neatkarīgi no izziņas derīguma termiņa. 

2015. gada mācību piederumu pakas trūcīgas vai krīzes situācijā esošas ģimenes ar skolas vecuma bērniem varēs saņemt līdz 2016. gada 10. jūnijam.

Savukārt 2015. gada novembrī LM sadarbībā ar SIF, Latvijas Sarkano Krustu un Latvijas Samariešu apvienību informēja EK pārstāvjus par 2015. gadā sasniegtajiem rezultātiem. Sanāksmes laikā EK pārstāvji atzinīgi novērtēja Latvijas paveikto, norādot, ka Latvija ir viena no pirmajām dalībvalstīm Eiropas Savienībā (ES), kuras fonda vadībā iesaistītās iestādes ir akreditētas. Tāpat Latvija ir pirmā un joprojām vienīgā ES dalībvalsts, kas apgūto finansējumu ir pieteikusi atmaksai EK, un kurai līdzekļi jau atmaksāti valsts budžetā.

Kopumā fonda atbalsta sniegšanai līdz 2015. gada 30. septembrim Latvijā apgūti 2,1 milj. eiro, no kuriem 85% ir fonda finansējums un 15% – valsts budžeta finansējums. 822 tūkst. no apgūtā finansējuma ir pieteikti atmaksai Eiropas Komisijā (EK) un jau atmaksāti valsts budžetā.

Atgādinām, ka 2015. gadā noslēgti līgumi par fonda atbalsta nodrošināšanu ar 21 partnerorganizāciju (nevalstiskās organizācijas un pašvaldības vai pašvaldību iestādes), kas nodrošina atbalsta paku izdali 479 vietās visā Latvijā. 6 vietās piedāvā arī maltītes zupas virtuves pakalpojumu ietvaros.

Tāpat 2015. gadā noslēgts līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” par pārtikas preču komplektu piegādi no aprīļa, un ar AS “Spodrība” par higiēnas un saimniecības preču komplektu piegādi no maija.

2015. gada 1. pusgadā trūcīgajām personām izdalīja 90 tūkstošus pārtikas paku un 16 tūkstošus higiēnas un saimniecības preču paku.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825, marika.kupce@lm.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 07.12.2015.