10. decembrī – Raiņa un Aspazijas jubilejas gada noslēdzošais pasākums

10.12.2015.

10. decembrī plkst. 18.00 Rīgas Latviešu biedrības Kamīnzālē notiks noslēdzošais Raiņa un Aspazijas gada jubilejas sarīkojumu cikla pasākums – literāri muzikāls sarīkojums “Ak, jaunība! Rainis un Latgale”.

Pasākuma dalībniekus uzrunās Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, kinorežisors, kultūrvēsturnieks, Preiļu novada Goda pilsonis Jānis Streičs.

Raiņa jaunības zeme ir Latgale, Preiļu novadā darbojas Raiņa muzejs Jasmuiža, un tieši Jasmuižas apkārtnē topošais dzejnieks pierakstīja latgaliešu tautas dziesmas. Pasākumā ir iecerēts runāt par Raiņa saistību ar Latgali un Latgales kultūras mantojumu. Noslēguma sarīkojumā varēsim noklausīties Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieces, Mag.phil. Gaidas Jablovskas stāstījumu “Rainis un Latgale” un Raiņa muzeja Jasmuiža vadītājas, Mag. art. Solvitas Brūveres stāstījumu “Rainis. Latgale un latgaliešu literāts, kultūras darbinieks Francis Kemps”. 

Raiņa un Franča Kempa dzeju lasīs aktieris un Rīgas Latviešu biedrības domnieks Pēteris Vilkaste, latgaliešu kāzu un apdziedāšanās dziesmas, kā arī dziesmas ar Franča Kempa vārdiem dziedās Preiļu Valsts ģimnāzijas folkloras kopa “Rūtoj” (vadītāja Ilze Rožinska).

Pasākumu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds, Preiļu novada dome, Rīgas Latviešu biedrība un Nacionālās kultūras attīstības fonds.

 Raiņa un Aspazijas jubilejas gadā ir notikuši daudzi pasākumi un literāri sarīkojumi visā Latvijā.  Daudzas aktivitātes ir organizējis Raiņa muzejs “Jasmuiža”. Rīgas Latviešu biedrība, godinot Raini un Aspaziju viņu jubilejas gadā visa šī gada garumā rīkoja dzejniekiem veltītus literāros un muzikālos sarīkojumus.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2015.