Piešķir finansējumu tehniskā projekta izstrādei Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu atjaunošanai

01.12.2015.

Kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti paredzēja 2016. gada pašvaldības budžetā papildus finansējumu 20 566.89 eiro apmērā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai Preiļu pilsētas Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošanai.

Šī gada 13. oktobrī ar Preiļu novada domes iepirkumu komisijas lēmumu bija izsludināta iepirkuma procedūra tehniskā projekta izstrādei un autoruzraudzībai Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu, piebraucamo ceļu un inženierkomunikāciju atjaunošanas darbiem. Paredzamā iepirkuma līgumcena bija noteikta līdz 8 000 eiro ar PVN. 12. novembrī, noslēdzoties iepirkumam, ar domes Iepirkumu komisijas lēmumu tika atzīts, ka vienīgā pretendenta – SIA “JOE” – iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma prasībām. Pretendenta piedāvātā līgumcena sastāda 23 609 eiro bez PVN, no kuriem tehniskā projekta izstrādei nepieciešami 18 999 eiro, projekta autoruzraudzībai – 4 610 eiro. Summā kopā ar PVN sastāda 28 566.89 eiro.

Šonedēļ pašvaldība ar SIA “JOE” noslēgs līgumu par tehniskā projekta izstrādi un plānots, ka četru mēnešu laikā tiks sagatavots tehniskais projekts Celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmu pārbūvei un labiekārtošanai.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste  

 

Pēdējās izmaiņas: 01.12.2015.