Anna Verza piedalās kontaktseminārā Portugālē

18.11.2015.

No 18. līdz 21. novembrim Portugāles Erasmus + Nacionālā aģentūra sadarbībā ar programmu “Jaunatne darbībā” un Mafras pašvaldību organizēja Eiropas kontaktsemināru “FLIC – From Local to International Cooperation”, kurš notika Ericeirā, Portugālē.

Semināra mērķis – veicināt starpsektoru sadarbību un partnerību veidošanu Erasmus+ projektu īstenošanai stratēģisko partnerību ietvaros, sniedzot iespēju dalībniekiem dalīties pieredzē, attīstīt idejas, atrast sadarbības partnerus pieteikumu sagatavošanai Erasmus+ 2016. gada projektu konkursam. Semināra dalībnieki pārstāvēja dažādas vietējās un reģionālās organizācijas, skolas, pašvaldības, skolu valdes,  mācību centrus, pieaugušo izglītības iestādes, jauniešu, kultūras u.c. asociācijas, kuras aktīvi darbojas izglītības un apmācību jomā. Kopā seminārā piedalījās 83 dalībnieki no 18 valstīm. No Latvijas seminārā piedalījāmies 3 dalībnieces.

Semināra programma bija ļoti rūpīgi pārdomāta un plānota. Semināru sākām ar klusuma brīdi,pieminot Parīzes teroraktā nogalinātos. Semināra atklāšanā piedalījās Portugāles NA Erasmus+ E&T direktore, Portugāles NA Erasmus+ Jaunatnes un Sporta programmas pārstāvji, Mafras pilsētas mērs un vairāku citu Portugāles iestāžu pārstāvji.Semināra laikā bija organizētas gan teorētiskās lekcijas par “Erasmus+” programmu un tās piedāvātajām iespējām, gan arī tikšanās ar jau esošiem projektu īstenotājiem jaunajā programmā, kura darbojas no 2014. gada līdz 2020. gadam.

Pēc tam semināra dalībniekiem, strādājot daudznacionālās darba grupās, bija iespēja  izmantot gūtās zināšanas un praktiski sagatavot projekta pieteikuma uzmetumu.

Garās darba dienas beigās visi semināra dalībnieki devāmies kopīgās vakariņās, kurās bija iespēja nogaršot eksotiskas jūras veltes un citus portugāļu nacionālos ēdienus. Visa semināra laikā darbojās “Project Marketplace” (Projekta tirgus laukums), tā bija izdevība iepazīties un atrast potenciālos projektu partnerus no dažādām valstīm. “European Fair” (Eiropas gadatirgus) deva iespēju iepazīties ar semināra dalībnieku profilu, gūt informāciju par pārstāvēto organizāciju un nogaršot dažādu valstu ēdienus un dzērienus. Mums šis bija arī īpašs mirklis, jo semināra atklāšana notika 18. novembrī.

Esmu atradusi daudzus jaunus potenciālos projektu partnerus un guvusi jaunas projektu idejas, lai mūsu tik ierastos “Comenius” daudzpusējos skolu partnerību projektus turpmāk varētu aizstāt jauni KA2 Stratēģisko partnerību projekti.

Anna Verza,  PVĢ FLIC semināra dalībniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.