Preiļu slimnīcā aizvadīta pirmā Atvērto durvju diena

21.11.2015.

21. novembrī SIA “Preiļu slimnīca” sadarbībā ar Preiļu novada domi organizēja vēl nebijušu pasākumu un aicināja jauniešus uz Atvērto durvju dienu slimnīcā. Pasākuma mērķis bija ieinteresēt un piesaistīt mūsu pašu jaunos cilvēkus, kuri savu nākotni nolēmuši saistīt ar tādu nopietnu nozari kā medicīna,  atgriezties pēc studijām dzimtajā pusē.

SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Iveta Stare stāsta, ka slimnīcā pašlaik trūkst dažādu jomu speciālistu, minot, ķirurga, traumatologa, dežūrārstu, vecmātes un bērnu māsas nepieciešamību. Savukārt pēc publicētajiem darba sludinājumiem par brīvām vakancēm, lielas atsaucības diemžēl nav. Tieši šī iemesla dēļ slimnīcas valde ar Atvērto durvju dienas starpniecību vēlējās iegūt informāciju no jauniešiem, lai apzinātu, kādi ir iespējamie nosacījumi, kas iedvesmotu jauniešus atgriezties.

Pirmo šāda veida pasākumu apmeklēja divas Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknes un septiņi medicīnas studenti no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes. Tā kā ne visi interesenti uz pirmo tikšanos varēja ierasties, tāpēc slimnīcas valde pieņēma lēmumu, ka šādi pasākumi ir jāturpina arī nākamajā gadā.  

Atvērto durvju diena iesākās ar stundu garu ekskursiju pa Preiļu slimnīcu. Topošos speciālistus slimnīcas personāls iepazīstināja ar slimnīcas ēkām, aparatūru un iespējām, tāpat arī jaunieši uz vietas uzdeva sev interesējošus jautājumus ārstiem un medicīnas personālam. Pēc slimnīcas apskates konferenču zālē jaunieši tikās ar slimnīcas valdi, medicīnas darbiniekiem un Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu, lai diskutētu par veselības aprūpes perspektīvām Preiļos. Sarunā slimnīcas valde uzstājās ar savu prezentāciju par slimnīcas šodienas aktualitātēm un iespējām nākotnē, savukārt pašvaldības vadītāja iepazīstināja ar pašvaldības ieviestajiem un plānotajiem projektiem.

Klātesošie dalībnieki diskusijas rezultātā nonāca pie secinājuma, ka pašvaldībai, slimnīcai un studentiem ir jāsadarbojas, lai kopā uzrunātu atbildīgās amatpersonas gan Veselības, gan Izglītības un zinātnes ministrijā, gan Latgales plānošanas reģionā, lai  uzlabotu situāciju un palielinātu no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo rezidentūras vietu skaitu, nodrošinot reālu un plašāk izmantotu iespēju rezidentiem daļu no studiju programmas apgūt slimnīcās ārpus Rīgas.

Slimnīcas valdes priekšsēdētāja skaidro, ka situāciju, ko varam ietekmēt uz vietas pašvaldībā, slimnīcai un pašvaldībai ir jārisina kompleksi – primāri ir turpināt iesākto sarunu ar pašiem jauniešiem un izstrādāt nolikumus par stipendijām, dienesta dzīvokļiem un citiem jautājumiem, lai motivētu jaunos speciālistus aplūkot Preiļu slimnīcu kā savu nākamo darbavietu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 21.11.2015.