Preiļu novada Invalīdu biedrības atzīmē 30 gadu jubileju

10.12.2015.

10. decembra pusdienlaikā Preiļu Kultūras namā sirsnīgā gaisotnē tika atzīmēta Preiļu novada Invalīdu biedrības 30 gadu pastāvēšanas jubileja. Biedrību tās svētku dienā bija ieradušies sveikt kupls apsveicēju pulks.

Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Lauris Pastars savā uzrunā atzīmēja biedrības pastāvēšanas nozīmīgumu. Viņš izteica atzinību biedrības darba rūķiem, kuri 30 gadu garumā ir kopā, lai ar domubiedru un atbalstītāju līdzdalību sniegtu palīdzību un padomu viens otram, piedalītos dažādos projektos un veiksmīgi iesaistītos sabiedriskajā dzīvē. Jubilejas reizē tika atsaukti atmiņā un ar Preiļu novada domes Pateicībām godināti cilvēki, kas devuši savu ieguldījumu biedrības dibināšanā un attīstības veicināšanā, tie ir – Jāzeps Lukjanskis, Anastasija Vinogradova, Ināra Bogdanova un Artis Utināns.  

Apsveikumi un dāvanas jubilāriem pasākumā sekoja no LR 12. Saeimas deputāta Alda Adamoviča, Preiļu Nevalstisko organizāciju centra, Preiļu novada pagastu pārvaldēm, Preiļu novada Pensionāru biedrības, Preiļu novada Politiski represēto kluba, Nodarbinātības Valsts aģentūras Preiļu filiāles, Preiļu novada Kultūras centra un individuālajiem sveicējiem.

Preiļu novada Invalīdu biedrības priekšsēdētāja Ināra Bogdanova klātesošajiem svētku reizē novēlēja dzīvot dzīvi tagadnes formā, neatstājot vietu melnrakstiem, kā arī mīlot šodienu un vienam otru. Īpašu paldies un Atzinības rakstus Invalīdu biedrība pasniedza saviem atbalstītājiem, biedriem, brīvprātīgajiem, kuriem nav vienaldzīga cilvēku ar īpašām vajadzībām labsajūta un dzīves kvalitāte.

Kā pateicība jubilāriem, kuri izvēlējušies apvienoties Preiļu novada Invalīdu biedrībā, lai kopīgiem spēkiem cīnītos ar dzīves likstām un pārbaudījumiem, izskanēja Preiļu 1. pamatskolas tautas deju kolektīvu “Gaida” un “Dancari”, Preiļu 2. vidusskolas mūsdienu deju grupas “Smile” un biedrības “Preiļu alternatīvās kultūras atbalsta centrs” muzikālo jauniešu svētku koncerts.

Pēc svinīgās daļas klātesošie tika aicināti pacienāties pie biedrības sarūpētā jubilejas galda, kā arī piedalīties Pelēču pagasta folkloras kopas “Pelēcīši” sagatavotajās rotaļdejās un tautasdziesmās.

Novēlam Preiļu novada Invalīdu biedrībai veiksmīgu un radošu arī turpmāko darbību!

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 10.12.2015.