Grozījumi SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajos starppilsētu nozīmes maršrutos

26.11.2015.

 

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

 

 

Reģ. Nr.90002181025 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Tel/Fax:+371 64624300

e-pasts: pasts@latgale.lv www.latgale.lv 

DAUGAVPILS 

2015.gada 25.novembrī

Nr. 2-4.8/469

Par reģionālo maršrutu grozījumiem

 

 

 

 

Latgales plānošanas reģions ir saņēmis VSIA „Autotransporta direkcija” (turpmāk tekstā – Direkcija) 2015.gada 17.novembra vēstuli Nr.6-7/3750, kurā Direkcija informē, ka veikusi grozījumus pārvadātāja SIA „Jēkabpils autobusu parks” apkalpotajos reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutos, kuri stājas spēkā ar 2015.gada 1.decembri.

Latgales plānošanas reģions atgādina, ka reģionālo starppilsētu nozīmes maršrutu grozījumu redakcija tika saskaņota ar pašvaldībām (LPR 2015.gada 31.augusta vēstule Nr. 2-4.8/345).

Maršruta Nr.

Maršruta nosaukums

Reisa Nr.

Atiešanas laiks

Atiešanas vieta

Izmaiņas

7981

Rīga-Preiļi

11

16:05

Rīgas SAO

reisa pagarināšana

7981

Rīga-Preiļi

2

4:10

Preiļu AO

reisa pagarināšana

7899

Rīga-Aglona

1

16:05

Rīgas SAO

reisa pagarināšana, vienlaicīgi mainot nosaukumu uz Rīga-Aglona-Preiļi

7899

Rīga-Aglona

2

2

Preiļu AO

reisa pagarināšana, vienlaicīgi mainot nosaukumu uz Rīga-Aglona-Preiļi

7878

Jēkabpils-Jaunaglona

3

6:20

Jēkabpils AO

reisa pagarināšana, vienlaicīgi mainot nosaukumu uz Jēkabpils-Jaunaglona-Preiļi

7878

Jēkabpils-Jaunaglona

4

16:00

Preiļu AO

reisa pagarināšana, vienlaicīgi mainot nosaukumu uz Jēkabpils-Jaunaglona-Preiļi

6988

Preiļi-Riebiņi

6

19:50

Riebiņi

slēgts

6988

Preiļi-Riebiņi

1

4:10

Preiļu AO

slēgts

6965

Preiļi-Aglona

6

20:20

Aglona

slēgts

6965

Preiļi-Aglona

5

3:25

Preiļu AO

slēgts

7892

Rēzekne-Krāce-Preiļi

 

 

 

tika precizēti pieturvietu Vertukšne, Garkalni, Krevi nosaukumi

6962

Preiļi-Silajāņi

 

 

 

tika precizēti pieturvietu Vertukšne, Garkalni, Krevi nosaukumi

Ar cieņu,
Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja                                            
Iveta Maļina – Tabūne

I.Dubrovska

29193915

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.