AS „Sadales tīkls” Preiļu novadā atjaunos elektrotīklu 30 km garumā

26.11.2015.

Rūpējoties par drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi, AS „Sadales tīkls” Preiļu novadā turpina plānveidīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu, veikt elektrolīniju vadu un balstu nomaiņu, kā arī veikt gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, līdz 2018. gadam Preiļu novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 11 projektus, atjaunojot zemsprieguma un vidējā sprieguma elektrolīnijas vairāk nekā 30 km garumā un veicot 10 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi. Preiļu novada elektrotīkla attīstībā līdz 2018.gadam AS “Sadales tīkls” plāno ieguldīt 779 tūkstošus eiro, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 6 000 lietotāju.

Jebkuru inženiertehnisko iekārtu, tostarp elektrotīkla, droša un nepārtraukta ekspluatācija nav iespējama bez periodiskām pārbaudēm, remontdarbiem un atjaunošanas, tādēļ AS “Sadales tīkls” turpina plānveidīgi atjaunot un uzlabot elektrotīklu visā Latvijā. Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un elektroenerģijas piegādi AS „Sadales tīkls” spētu sniegt augstā kvalitātē, tas savlaicīgi un noteiktā apjomā ir jāatjauno, jo tā elementi kalpo vidēji 40 – 50 gadus, un tas ir galvenais nosacījums, lai nodrošinātu kvalitatīvu elektroenerģiju iedzīvotājiem un samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektroapgādes nepārtrauktību. Drošs, moderns un efektīvs elektrotīkls ne vien paaugstina elektroapgādes drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem, bet arī veicina Latvijas tautsaimniecības, tehnoloģisko un industriālo nozaru attīstību.

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 4 500 klientiem Preiļu novadā, šogad AS „Sadales tīkls” kopumā realizēs 7 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 293 tūkst. eiro. Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu Preiļu pagasta apdzīvotu vietu „Vaivodi”, „Moskvina”, „Noviki” iedzīvotājiem, novadā veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildījumā 0,7 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 4,6 km garumā un izbūvētas 2 transformatoru apakšstacijas. Elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies arī Preiļu pagasta „Jaunsaimniekos”, kur veikta vidējā sprieguma 20kV kabeļu līnijas izbūve 0,6 km garumā, paaugstinot piegādātās elektroenerģijas drošumu un kvalitāti Preiļu iedzīvotājiem un ievērojami samazinot elektroenerģijas piegādes atjaunošanas laiku elektrotīkla bojājumu gadījumos. Paaugstinot elektroapgādes drošumu Preiļu pagasta apdzīvotām vietām „Līči”,  „Sanauža” un „Lielie Pupāji”, turpinās vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju rekonstrukcija 1,3 km garumā un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 5,7 km garumā.

Turpinot elektrotīkla rekonstrukciju, 2016.gadā Preiļu novadā – Saunas un Pelēču pagastā – AS “Sadales tīkls realizēs 4 investīciju projektus, darbos ieguldot 397 tūkst. eiro. Saunas pagastā plānots veikt zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 7,3 km garumā, savukārt Pelēču pagastā esošā vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,5 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 8,3 km garumā un rekonstrukcijas darbu laikā plānots rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 5 transformatoru apakšstacijas. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte ievērojami uzlabosies 163 lietotājiem.

2017. gadā Preiļu novadā AS “Sadales tīkls” plāno realizēt 3 projektus, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot vairāk nekā 177 tūkst. eiro. Pelēču pagastā turpināsies zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcijas darbi, kuru laikā plānots atjaunot vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 1,6 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 4,3 km garumā un izbūvēt 2 transformatoru apakšstacijas, savukārt Preiļu pagasta vidējā sprieguma 20kV elektrotīklā tiks veikta divu attālināti vadāmu jaudas slēdžu pārbūve, paaugstinot elektroapgādes drošumu vairāk nekā 1 400 lietotājiem. Attālināti vadāmu jaudas slēdžu izbūve ļauj AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos un nodrošinot, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai viens elektrolīnijas posms, bet ne visa līnija.

Elektrolīniju rekonstrukciju un pārbūvi par kabeļu līnijām AS “Sadales tīkls” turpinās veikt arī 2018.gadā, kad Saunas un Preiļu pagastā plānots realizēt 4 projektus, investīcijās ieguldot 205 tūkst. eiro.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un drošu elektroenerģijas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā, šogad AS „Sadales tīkls” kopumā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2015.