3. decembrī Preiļos notiks diskusija par Eiropas Savienības maksājumu aktualitātēm

03.12.2015.

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta pasākumu ietvaros rīkota DISKUSIJA

Eiropas Savienības maksājumu aktualitātes

Norises vieta: Preiļu novada domes zāle, Raiņa bulvāris 19

Datums: 03.12.2015.

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

10:00 – 11:30

1.5

ES maksājumu aktualitātes:

1) Zaļināšanas prasību izpilde 2015. gadā;

2) Tiešmaksājumu piešķiršanas un kontroles kārtība;

3) Savstarpējās atbilstības nosacījumu ievērošana saimniecībā.

 

Ināra Lukaševiča, Dienvidlatgales RLP vadītāja vietniece

11:30 – 12:30

1

Diskusija ar lauksaimniekiem

Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Kopā st.

2.5

 

 

Preiļu nodaļas vadītājs                                                                                       /Mārīte Vucenlazdāne/

Pēdējās izmaiņas: 03.12.2015.