Notiek dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 41–2 elektroniskā izsole

16.12.2015.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 3–1. kab., Preiļi, rīko otro izsoli Romualda Antoņēviča piederošajam nekustamajam īpašumam — dzīvokļa īpašumam Liepājas ielā 41–2, Preiļi, īpašums reģistrēts nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ar kadastra Nr.76019000860; īpašums sastāv — no dzīvokļa īpašuma Nr.2 — ar kopējo platību 55,3 m2, un kā arī pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 553/1775 domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas, zemes un tualetes ēkas, 68/478 domājamo daļu no šķūņa. Īpašums nav reģistrēts Preiļu zemesgrāmatu nodalījumā.

Parādnieks: Romualds Antoņēvičs, Liepājas ielā 41–2, Preiļi.

Piedzinējs: SIA „Preiļu saimnieks”, Liepu iela 2, Preiļi.

Īpašuma izsoles sākumcena 1425,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kurām ir tiesības uz nekustamo īpašumu, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir otrā izsole. Izsoles solis — 100,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles sākuma datums ir 2015. gada 16. novembris plkst.10.00 un izsoles noslēguma datums 2015. gada 16. decembris plkst. 10.00.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2015. gada 6. decembrim jāiemaksā nodrošinājums 190,00 EUR tiesu izpildītājas depozīta kontā: Saņēmējs: zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171, konta nr.: LV43TREL9199089001000, saņēmējbanka: Valsts Kase, kods TRELLV22, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi 

Informācija pa tālruni 29183199

Pēdējās izmaiņas: 30.10.2018.