Ilgstošas prombūtnes laikā jānodrošina piekļuve dzīvokļa īpašumam

23.11.2015.

Dzīvokļa īpašnieka vai dzīvokļa īpašumā uz tiesiska pamata dzīvojošu personu pienākums ir ilglaicīgas prombūtnes gadījumos paziņot mājas pārvaldniekam SIA „Preiļu saimnieks” par savu vai ģimenes locekļu prombūtni, norādot personas tālruņa numuru vai adresi, kurai ir iespēja un tiesības iekļūt dzīvokļa īpašumā, noteikts apsaimniekošanas līgumā, atgādina SIA „Preiļu saimnieks” jurista palīgs Irēna Rancāne.

Dzīvokļa īpašniekam ir jānodrošina iespēja ilgstošas prombūtnes laikā iekļūt savā īpašumā SIA „Preiļu saimnieks” Avārijas dienestam, lai novērstu avārijas situāciju, kas apdraud pārējos mājas iedzīvotājus un liedz mājas pārvaldniekam nodrošināt pakalpojumu nepārtrauktību. Dzīvokļa atslēgas var atstāt savai uzticības personai, informējot mājas vecāko vai kaimiņus par iespējām ar viņu sazināties. Tāpat kontaktinformāciju vajadzētu atstāt Komunālo maksājumu norēķinu daļā (N. Rancāna ielā 3a, Preiļos).

Ja avārijas situācija rodas dzīvoklī, kura īpašnieks un viņa ģimenes locekļi ir prombūtnē un nav sasniedzami, kā arī kaimiņi nezina, kur viņi atrodas, šādā gadījumā uz nenoteiktu laiku, kamēr tiek atrasts dzīvokļa īpašnieks un viņa ģimenes locekļi, var tikt atslēgta ūdens padeve kāpņu telpai vai pat visai mājai, radot neērtības visiem mājas iedzīvotājiem.

Saskaņā ar Civillikumu katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību nodarījis. Aicinām iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret pārējo dzīvokļu īpašnieku mantu un pret visu kopīpašumu!

Inese Šņepste,
SIA „Preiļu saimnieks” sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.11.2015.