Ierindas skate Preiļu 2. vidusskolā

13.11.2015.

Šī gada 13. novembrī, sagaidot Latvijas valsts 97. dzimšanas dienu, Preiļu 2. vidusskolā notika ierindas skate. Jau septembra vidū zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprāļa Valērija Pastara vadībā tika izveidota ierindas skates demonstrējumu programma katrai klašu grupai. Vecāko klašu skolēniem uzdevums bija nedaudz grūtāks.

Tie, kas zina, kas ir ierindas skate, saprot, ka nepilnu 2 mēnešu laikā visus ierindas skates elementus apgūt ir ļoti grūti, ( arī skolēniem no sākuma tas likās ļoti sarežģīti) tomēr, pateicoties sporta skolotāju un klases audzinātāju atbalstam un uzmundrinājumiem, domāju, viss izdevās. Skates mērķis bija veicināt skolēnu patriotisma apziņu un lepnumu par savu valsti un savas skolas kolektīvu, uzlabot skolēnu stāju, noskaidrot labākos komandierus un veicināt klases kolektīvu saliedētību. Bija prieks vērot skolēnu ieinteresētību, vēlmi pilnveidot spējas ierindas soļošanā, precizēt komandu izpildi.

Skolēni tika vērtēti pēc ierindas mācības elementu izpildes precizitātes, darbībām soļojot ierindā, komandieru doto komandu izpildes precizitātes un klašu kopējā tēla ierindā. Komandieri tika vērtēti pēc viņu stājas, balss un ziņojuma.

Skolēnu sniegumu vērtēja: Valērijs Pastars ,Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona kaprālis, Preiļu 2.vidusskolas absolvents Viktors Vjakse , Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona virsleitinants un Jāzeps Podskočijs,  bijušais Preiļu 2.vidusskolas militārās apmācības un darbmācības skolotājs,  un skolas direktore Nadežda Hļebņikova.

3. – 5. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un ceļojošo kausu ieguva 5. klase, 2. pakāpes Diplomu- 4. klase un 3. pakāpes Diplomu 3. klase, par labāko komandieri tika nosaukts Antons Kondratjevs (3.kl.)

6. – 8. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un ceļojošo kausu ieguva 8. klase, 2. pakāpes Diplomu – 7. klase un 3. pakāpes Diplomu 6. klase, par labāko komandieri tika atzīta Ksenija Zabalujeva (8. klase).

9. – 12. klašu grupā 1. pakāpes Diplomu un ceļojošo kausu ieguva 10. klase, 2. pakāpes Diplomu – 12. klase, 3. pakāpes Diplomu – 11. klase un Pateicību ieguva 9. klase. Atzinību kā labākais komandieris saņēma Līga Zieda Ziediņa (12. klase).

Pasākums notika ļoti svinīgi pateicoties direktora vietniekiem audzināšanas darbā Žannai Ļebedevičai un Rimmai Gavrilovai.  Zālē varēja just skolēnu satraukumu, jo bija ieradušies arī skolēnu vecāki. Cerams, ka šī tradīcija turpināsies arī nākamajā gadā.

Santa Prikule 11. klase

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2015.