Jāzepam Šņepstam piešķirts augstais Latvijas valsts apbalvojums – Atzinības krusts

13.11.2015.

Ordeņu kapituls šī gada 22. oktobrī nolēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt Atzinības krusta III šķiru AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētājam Jāzepam Šņepstam. Atzinības krusts uzņēmējam piešķirts par nopelniem tautsaimniecības attīstībā, īpaši piena pārstrādes nozares attīstībā Latvijā un Latvijas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā. Augsto valsts apbalvojumu Valsts prezidents pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas pasākumā 18. novembrī Melngalvju namā, Rīgā.

Jāzepu Šņepstu apbalvojums piešķiršanai izvirzīja Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs. Muzeja vadītāja Tekla Bekeša pieteikuma vēstulē Ordeņu kapitulam rakstīja: “Preiļu novadā reģistrētais piena pārstrādes uzņēmuma AS “Preiļu siers” pateicoties Jāzepa Šņepsta zināšanām, pieredzei un uzņēmībai kļuvis par vienu no spēcīgākajiem piena industrijas pārstāvjiem Latvijā. Jāzepa Šņepsta vadībā rūpnīca modernizēta, izveidotas jaunas darba vietas, radīta  videi draudzīga ražotne, akciju sabiedrība kļuvusi par lielāko siera ražotāju un eksportētāju valstī.

Jāzeps Šņepsts ir cilvēks, kurš iedzīvotāju nacionālo pašapziņu novadnieciskās piederības apziņu stiprina, sniegdams praktisku un materiālu atbalstu bērnu mākslas skolu audzēkņu un profesionālu mākslinieku mākslas plenēriem Preiļos, deju kolektīvu koncertiem Latvijā un ārpus tās robežām, ikgadējai labāko sportistu prēmēšanai un pensionāriem aktīva dzīvesveida sekmēšanai”.

Par AS „Preiļu siers” valdes priekšsēdētāju Jāzeps Šņepsts strādājis laikā no 1995. gada 7. marta līdz 1998. gada 24. novembrim un atkārtoti to vada kopš 2003. gada 19. janvāra. Jāzeps Šnepsts veicis pārdomātu rūpnīcas modernizāciju un, ražošanas tehnoloģijas orientējot uz industriālo ražošanu, panācis, ka kvalitātes standarti uzņēmumā atbilst Eiropas Savienības prasībām. AS “Preiļu siers” ir atļauja produkcijas eksportam uz daudzām pasaules valstīm Eiropas, Āzijas un Āfrikas kontinentos.

2014. gadā tika sasniegts lielākais neto apgrozījums visā akciju sabiedrības saimnieciskās un finansiālās darbības periodā. Tas pārsniedza 50,56 miljonus eiro. Uzņēmuma peļņa 2014. gadā bija 1,77 miljoni eiro, akciju sabiedrība iepirka un pārstrādāja 115 705 tonnas piena.

Jāzeps Šņepsts bija iniciators sauso siera sūkalu ražotnes atvēršanai, līdz ar to uzņēmums atrisināja galveno vides aizsardzības prasību ievērošanu. Saņemta A kategorijas piesārņojošo darbību atļauja. 2015. gadā īstenots un nodots ekspluatācijā vērienīgs investīciju projekts, kas ļauj  ražot bērnu pārtikas ražošanā izmantoto demineralizēto sūkalu pulveri.

AS “Preiļu siers” ir lielākais darba devējs Preiļu novadā un nodrošina darba vietas 292 strādājošiem.

Jāzeps Šņepsts tika ievēlēts Latvijas Republikas 7. Saeimā un darbojās Aizsardzības un Iekšlietu komisijā  no 1998. gada 11. novembra līdz 2001. gada 13. septembrim. Būdams LR 7. Saeimas deputāts, Jāzeps Šņepsts piedalījās ziņojumu sagatavošanā sēdēs izskatītajiem jautājumiem par grozījumiem Krimnāllikumā, likumos „Par policiju” un „Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu”, iesaistījās aktuālu ar valsts tautsaimniecības nozares attīstību saistītu jautājumu apspriešanā.

Jāzeps Šņepsts aktīvi iestājās par Latvijas neatkarības atjaunošanu, piedalījās 1991. gada janvāra barikādēs Rīgā, par ko saņēmis 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi.

Laika periodā no 2001. gada jūlija līdz 2003. gada martam Jāzeps Šņepsts vadīja Preiļu novada domi, īpašu vērību veltot atbalstam kultūrai. 2002. gada 30. septembrī, pateicoties Jāzepa Šņepsta rūpēm, tika atklāts renovētais Preiļu kultūras nams, kurā modernas telpas ieguva Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs.

2009. gadā Jāzepam Šņepstam piešķirta Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāčplēsis” Goda zīme. Preiļu novada Goda pilsoņa nosaukums Jāzepam Šņepstam piešķirts 2012. gada 20. decembrī par ieguldījumu Preiļu novada iedzīvotāju labklājības vairošanā, par nopelniem uzņēmējdarbības attīstībā, akciju sabiedrības „Preiļu siers” izaugsmē un Preiļu vārda atpazīstamības veicināšanu Latvijā un ārpus valsts robežām.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2015.