24. novembrī aicina piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles informatīvajā seminārā

24.11.2015.

Aicinām piedalīties Nodarbinātības valsts aģentūras Preiļu filiāles informatīvajā seminārā “Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldību un darba devēju sadarbība nodarbinātības veicināšanai”, kurā vēlamies informēt par aktualitātēm darba tirgū, NVA jaunajiem nodarbinātības pasākumiem un to īstenošanu.

Seminārs notiks Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novada domes zālē 2015.gada 24.novembrī no pulksten 10:00 līdz pulksten 13:00.

Par Jūsu pārstāvja dalību seminārā, lūdzam informēt līdz š.g. 20.novembrim

– Anita Anspoka tel:65314023, e-pasts: anita.anspoka@nva.gov.lv

– Antra Šolka tel. 65314042, e-pasts: antra.solka@nva.gov.lv

Darba kārtība

2015.gada 24.novembrī
Preiļu novada domes sēžu zālē, 2.stāvā,
Raiņa bulvāris 19, Preiļos.

9:45 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija

10:00 – 10:10

Semināra atklāšana

NVA aktualitātes

V. Jakimova NVA Preiļu filiāles vadītāja

10:10 – 10:40

Darba tirgus situācijas raksturojums Preiļu filiāles administratīvajā teritorijā

V. Jakimova NVA  Preiļu filiāles vadītāja

10.40.- 11.20

NVA piedāvātie pakalpojumi darba devējiem

A. Anspoka NVA Preiļu  filiāles nodarbinātības organizatore

11:20 – 11.40.

NVA pakalpojumi:

Bezmaksas vakanču reģistrēšana NVA un piemērotu pretendentu atlase, CV/Vakanču portāla izmantošanas jaunās iespējas

A. Šolka NVA Preiļu  filiāles nodarbinātības organizatore

11:40 – 12.00

Kafijas pauze

12:00 – 12:30

NVA pakalpojumi:

Jauniešu garantijas pasākumi.

I. Aleksejeva NVA Preiļu filiāles projekta Jauniešu garantijas karjeras konsultante

12:30 – 12:40

NVA pakalpojumi:

Bezdarbnieku praktiskā apmācība pie darba devēja

M. Kārkliņa NVA Preiļu filiāles  koordinējošā eksperte

12:40 – 13:00

Diskusija par nodarbinātības perspektīvām un prognozēm Preiļu filiāles administratīvajā teritorijā, reģionā un valstī

V. Jakimova NVA Preiļu  filiāles vadītāja

13:00

Semināra noslēgums.

 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.