Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu kolektīvs saņēmis RTU rektora Atzinības rakstu

05.11.2015.

Preiļu Valsts ģimnāzijas pedagogu kolektīvs ir saņēmis Rīgas Tehniskās universitātes rektora Akadēmiķa Leonīda Ribicka Atzinības rakstu par kvalitatīvu un nesavtīgu darbu, sagatavojot skolēnus studijām RTU. 2015./16.m.g. 25 PVĢ absolventi veiksmīgi studē šajā augstskolā. Esam pateicīgi un gandarīti par tik augstu mūsu kopīgā darba novērtējumu.

Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā 

Pēdējās izmaiņas: 05.11.2015.