Rīgas plānošanas reģions pieredzes apmaiņā Preiļos

03.11.2015.

3. novembrī Eiropas Savienības (ES) Struktūrfondu ieguldījuma popularizēšanas pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros Preiļu pašvaldībā kuplā dalībnieku sastāvā viesojās Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji.

Vizītes sākumā viesiem, kuri lielākoties pārstāvēja Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības daļu sektoru, tika organizēta tikšanās ar Preiļu novada domes vadību un attīstības daļas speciālistiem, lai iepazītos ar Preiļu novada pašvaldības pieredzi darbam ar projektu izstrādi un ieviešanu.

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts pavēstīja, ka ciemiņi tika informēti par pašvaldības veikumu projektu apguvē un finansējuma piesaistē iepriekšējos plānošanas periodos, tāpat arī tika pārrunāti būtiskākie projektu ieviešanas problēmjautājumi un finansējuma piesaiste pilsētvides attīstīšanā. Sarunās tika iezīmētas arī atsevišķas nākotnes perspektīvas projektos un programmās, kuras pašvaldībām ir līdzīgas, runājot konkrēti par aktivitātēm, kas skar teritoriju revitalizāciju, reģenerējot degradētās teritorijas, privāto investīciju apjomu palielināšanu, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai, reģionālās attīstības veicināšanu, sekmējot nozīmīga kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu, kā arī izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību.

Vizītes turpinājumā viesiem tika piedāvāta iespēja projektu sasniegtos rezultātus novērtēt dabā. Diemžēl laika trūkuma dēļ netika paspēts paviesoties visos piedāvātajos objektos, taču ciemiņi aplūkoja siltinātās izglītības iestādes un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kā arī ierīkoto Preiļu pilsētas pludmali ar BMX trasi. Pēc pakalpojuma centra “Līči” apskates un tikšanās ar tā iemītniekiem, delegācija novērtēja centru kā veiksmīgu un labu piemēru citām pašvaldībām.

Rīgas plānošanas reģiona pieredzes brauciens turpinājās Krāslavas un Daugavpils novada pašvaldībās.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2015.