„Nākotnes pilsētas spēles” dalībnieku idejas par Preiļu novadā un pilsētā ieviešamiem attīstības virzieniem

04.11.2015.

Aicinām iepazīties ar „Nākotnes pilsētas spēles” dalībnieku idejām par Preiļu novadā un pilsētā ieviešamiem attīstības virzieniem uzņēmējdarbības, kultūras, tūrisma un sociālajā jomā, kuras tika aktualizētas un identificētas kā nepieciešamas novadam no spēles dalībnieku viedokļa. „Nākotnes pilsētas spēlē” piedalījās Preiļu novada pašvaldības iestāžu, biedrību, uzņēmēju pārstāvji, kuru komandas un individuālā darba rezultāti izteiktā viedokļa veidā ir pieejami 2 informatīvos materiālos.

Komandu idejas (PDF)

Kopīgās idejas (PDF)

Preiļu novada domes Attīstības un plānošanas daļas speciālisti sadarbībā ar pašvaldības iestādēm mēģinās rast iespēju vārdos izskanējušo ideju īstenošanai, iespēju robežās piesaistot ES fondu un pašvaldības investīcijas.

Nākotnes pilsētas spēli rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar Britu padomi un biedrību „ZINIS” 30.oktobrī- 1.novembrī. Spēle ir Britu padomes un pilsētplānošanā jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā arī lauku apvidos. Spēle veiksmīgi tiek īstenota dažādās pasaules valstīs Eiropā un Austrumāzijā un kopš 2009. gada – vairāk kā 30 Latvijas pilsētās. Kā liecina pieredze, spēle ir pozitīvi pārsteigusi vairāku pilsētu pašvaldības un iedzīvotājus, parādot, ka ikkatrā pilsētā dzīvo radoši cilvēki, kuriem rūp savs novads un, pārspriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir iespējams uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi.

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.