Iedzīvotājus apbalvos ar Preiļu novada Atzinības rakstiem un Pateicībām

29.10.2015.

29. oktobra domes sēdē deputāti skatīja saņemtos iestāžu, organizāciju, biedrību un iedzīvotāju grupu iesniegumus par Preiļu novada iedzīvotāju apbalvošanu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstu.  

Tika pieņemts lēmums Latvijas Valsts proklamēšanas 97. gadadienas veltītajā svinīgajā sarīkojumā Preiļos 18. novembrī ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem apbalvot sekojošus iedzīvotājus:

Albīnu Ancāni, Tautas daiļamata meistari – par mūža ieguldījumu tautas mākslas un amatniecības prasmju saglabāšanā un tālāknodošanā,
Aleksandru Zamišļajevu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Celtnieku ielā 10, vecāko – par apzinīgu darbu un ieguldījumu mājas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,
Antoniju Vasiļjevu, ģimenes ārsta palīgu – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Pelēču pagasta iedzīvotāju veselības aprūpē,
Daini Saulišu, piemājas saimniecības “Lazdu kalns” īpašnieku – par ilggadēju veikumu lauksaimniecībā,
Elvīru Spūli, Pelēču pamatskolas skolotāju – par sasniegumiem skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
Jeļenu Podskočevu, Preiļu 2. vidusskolas skolotāju – par ieguldījumu pedagoģiskajā darbā,
Lauri Pastaru, Sociālā dienesta sociālo darbinieku – par nozīmīgu ieguldījumu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā,
Jevģēniju Džeriņu, SIA “Preiļu slimnīca” ārsti – par mūža ieguldījumu medicīnā,
Tatjanu Levikinu, SIA “Preiļu slimnīca” medicīnas māsu – par ilggadēju un godprātīgu darbu,
Ritu Romanovsku, Preiļu pasta nodaļas vecāko operatori – par ilggadēju un godprātīgu darbu,
Teklu Broņislavu Romanovsku, Saunas pagasta zemnieku saimniecības “Ramanīši’ īpašnieci – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā,
Normundu Skuteli, IK “Normunds” īpašnieku – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā novadā un aktīvu sabiedrisko darbu pagastā,
Venerandu Utināni, Pensionāru biedrības valdes locekli – par nesavtīgu darbošanos novada pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanā,
Oskaru Rinču, Preiļu novada pašvaldības policijas vecāko inspektoru – par nesavtīgu darbu drošības un sabiedriskās kartības nodrošināšana Preiļu novadā,
Gaidu Ivanovu, Preiļu 1. pamatskolas skolotāju – par ieguldījumu bērnu un jauniešu estēstiskajā audzināšanā un radošu darbu projektu īstenošanā.

Savukārt saskaņā ar Preiļu novada domes 2014. gada 24. aprīlī pieņemtajiem noteikumiem „Par Preiļu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”, kas nosaka, ka Atzinības rakstu pasniedz vienreiz gadā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā sarīkojumā ne vairāk kā piecpadsmit personām, domnieki lēma sekojošus Preiļu novada iedzīvotājus apbalvot ar Preiļu novada domes Pateicībām, kas tiks pasniegtas uzņēmumu vai iestāžu organizētajos svinīgajos pasākumos:

Linitu Sporāni, Preiļu rajona tiesas tiesneša palīdzi – par ilggadēju un godprātīgu darbu Preiļu rajona tiesā,
Janu Rinču, SIA “Preiļu saimnieks Komunālās daļas darbinieci – par godprātīgu darbu SIA “Preiļu saimnieks”,
Kasparu Zusānu, SIA “Preiļu saimnieks” galdnieku – par godprātīgu un veiksmīgu darbu uzņēmumā,
Viktoriju Upenieci, SIA “Preiļu slimnīca” medicīnas statistiķi – par ilggadēju, pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu,
Viktoriju Zinovjevu, SIA “Preiļu slimnīca” medicīnas māsu – par profesionālu un pacientu novērtētu darbu,
Sandru Petrovu, Ārdavas bibliotēkas bibliotekāri – par aktīvu, nesavtīgu un godprātīgu darbu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2015.