Amatā apstiprināts Preiļu novada Būvvaldes vadītājs

29.10.2015.

29. oktobra kārtējā domes sēdē domnieki skatīja jautājumu par izmaiņām Preiļu novada Būvvaldes sastāvā. Sakarā ar to, ka pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās ar Būvvaldes vadītāju Anitu Rumbiņu, Būvvaldes sastāvā ir 2 personas – būvinspektors Artūrs Poplavskis un nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece. Saskaņā ar amatu konkursa rezultātiem par atbilstošu Būvvaldes vadītāja amata pretendentu atzīts Andrejs Anins.

Domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Andreju Aninu Preiļu novada Būvvaldes vadītāja amatā. Līdz ar jaunā Būvvaldes vadītāja darba tiesisko attiecību sākšanos, izmaiņas notika arī Preiļu novada Teritorijas plānojuma darba grupas sastāvā. Pamatojoties uz “Teritorijas attīstības plānošanas likumu”, Ministru Kabineta “Noteikumiem par pašvaldību teritorija attīstības plānošanas dokumentiem” un Ministru Kabineta “Vispārīgiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumiem”, sēdē tika apstiprinātas izmaiņas Teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas sastāvā, darba grupas sarakstā iekļaujot Andreju Aninu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2015.