Pašvaldība piešķir līdzekļus biedrībām

29.10.2015.

29. oktobra domes sēdē deputāti skatīja biedrības “Nīdermuižas draudze” iesniegumu par līdzfinansējuma piešķiršanu Ināras un Borisa Teterovu fonda projektam “Šekur – rekur esam kopā”. Biedrība ir ieplānojusi sekojošas projekta aktivitātes – vingrošanas nūju un bumbu iegāde, sporta dienas pasākuma organizēšana, fotografēšanas apguve, izstādes rīkošana, šujmašīnas iegāde un citas aktivitātes. Projekta realizācijai dome biedrībai piešķīra līdzfinansējumu 306 eiro apmērā, naudas līdzekļus paredzot no 2016. gada novada domes budžeta sadaļas “Pārējā ekonomiskā darbība”.  Projekta kopējā summa sastāda 3 064,70 eiro. Projekts tiks realizēts laika posmā no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 1. oktobrim.

Tāpat tika skatīts arī biedrības “Mūsmājas” iesniegums par līdzfinansējuma piešķiršanu Ināras un Borisa Teterovu fonda projektam “Nāc, dari un aicini citus”. Projekta mērķis ir dažādot senioru brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā, galvenās aktivitātes – psiholoģiskās un radošās nodarbības, vingrojumi senioriem, lekcijas par e-vielām un uztura bagātinātājiem, kā arī aktivitāšu telpas kosmētiskais remonts. Projekta atbalsta gadījumā deputāti paredzēja līdzfinansējumu 10% apmērā jeb 494,90 eiro 2016. gada budžetā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4 949 eiro.  

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2015.