Preiļu novada Sociālā dienesta un pansionāta “Preiļi” darbinieku pieredzes apmaiņa Valmierā

28.10.2015.

“Katrs cilvēks, ko tu satiec, zina kaut ko vērtīgu, ko tu nezini. Mācies no šiem sastaptajiem”- ar šādu moto š.g. 28. oktobrī Preiļu novada Sociālā dienesta un pansionāta “Preiļi” darbinieki devās braucienā, lai dalītos sociālā darba pieredzē ar saviem kolēģiem Valmierā. Šī diena tika saplānota tā, lai varētu iegūt pēc iespējas apjomīgāku informāciju, kas būtu noderīga katram šīs pieredzes apmaiņas vizītes dalībniekam.

Kā pirmie tika apciemoti Valmieras labdarības fonds “Iespēju tilts”, kur vadītājas Zitas Gustavsones un viņas kolēģu vadībā tikām iepazīstināti ar fonda darbību, kas ietver sadarbību ar pašvaldības iestādēm, trūcīgo un mazaizsargāto personu  sociālās labklājības celšanu un  sabiedrības stiprināšanu kopumā Valmierā un  tās apkārtējos novados. Tāpat ir  sekmēta iekļaušanās  sabiedrības procesos gan jauniešiem ar intelektuālās attīstības  un funkcionāliem traucējumiem, gan personām ar invaliditāti, kā arī intensīvi notiek Eiropas projektu apgūšana. Jāpiebilst, ka fonda “Iespēju tilts” kolēģes šovasar ciemojās Preiļos un mēs labprāt pieņēmām viņu uzaicinājumu paviesoties Valmierā.

Turpinot  darba vizīti Valmierā, Preiļu novada Sociālie darbinieki viesojās Valmieras Sociālo lietu pārvaldē un pansionāta “Preiļi” darbinieki  apmeklēja savus kolēģus pansionātā “Valmiera”, kur notika kopīgās pārrunas par katras puses darba pieredzes aspektiem, kā arī abu pušu kolēģi varēja individuāli apspriest sava darba specifiku un problēmu risināšanu. Pateicamies šo iestāžu vadītājām Sandrai Kārkliņai un Teiksmai Rusmanei.

Šīs dinamiskās darba dienas noslēgumā apmeklējām Nodibinājumu  “Centru Valdardze”, kas 27. oktobrī atzīmēja 10 gadu jubileju. Centrs ir orientēts uz  sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem vardarbībā cietušiem bērniem sniegšanu un viņus pavadošām personām. Varējām klausīties centra vadītājas Evas Sāres-Aizsilnieces stāstījumā un skatīt, kā šeit tiek veikts darbs sadzīves organizēšanā, materiālās bāzes nodrošināšanā, klausīties labās prakses stāstījumā par sadarbību ar klientiem un pašvaldību.

Sirsnīgs paldies mūsu Valmieras kolēģiem par atsaucību un palīdzību šīs vizītes organizēšanā .Viņu stāstītais un rādītais noteikti būs kā viens no iedvesmas avotiem turpmākā sociālā darba veikšanā Preiļu novadā. Un, protams, pateicība Preiļu novada domei par nodrošinātajiem transporta pakalpojumiem.    

    

Gunta Katkeviča
Preiļu novada Sociālā dienesta Dienas centra vadītāja

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.