Iespēja saņemt transporta izdevumu vai dzīvojamās telpas īres kompensāciju, ja darbs ir atrasts attālāk no dzīves vietas

28.10.2015.

Lai cilvēki, kuri nevar atrast darbu savā pagastā vai pilsētā, varētu sākt strādāt pie attālākiem darba devējiem Latvijā, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) kopš 2013.gada pavasara īsteno komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu. Tas paredz, ka attālāk no dzīvesvietas komersanta nodarbinātām personām pirmo četru darba tiesisko attiecību mēnešu laikā ir iespēja saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumiem. Ieguvēji ir ne tikai darba meklētāji, bet arī darba devēji, jo savam uzņēmumam nepieciešamos speciālistus var piesaistīt no attālākām pilsētām vai novadiem.

 Kopš NVA piedāvā reģionālās mobilitātes veicināšanas programmu, šo iespēju jau ir izmantojuši kopumā 523 strādājošie, no tiem šī gada 9 mēnešos – 136. Arī šogad visvairāk NVA reģionālās mobilitātes atbalsta pasākuma dalībnieku ir Latgalē – 39%, tad seko Kurzeme – 24%, Vidzeme – 16%, Zemgale – 12% un Rīgas reģions 9%. Vairums pasākuma dalībnieku (97%) izmantoja iespēju saņemt tieši transporta izdevumu kompensāciju un tikai 3% – īres izdevumu atlīdzību. Maksimālā summa, ko komersanta nodarbinātais kompensācijā var saņemt četru mēnešu laikā ir 400 eiro.

 Pašreiz mobilitātes programmas dalībnieki strādā visdažādākās nozarēs, pārstāvētas tādas profesijas kā, piemēram, šuvējs, pavārs, pārdevējs, kasieris, konditora palīgs, virtuves vadītājs, grāmatvedis, administrators, bārmenis, viesmīlis, celtnieks, būvstrādnieks, auto vadītājs, autoatslēdznieks, zootehniķis, dārznieks, elektromontieris, metinātājs, santehniķis, apkopējs, sanitārs un citas.

 Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes programmā iesaistīties un saņemt NVA atbalstu ir ļoti vienkārši. Ja NVA vismaz divus mēnešus reģistrēts bezdarbnieks atrod darbu, kas ir vismaz 20 km attālumā no viņa deklarētās dzīves vietas, viņam jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums mobilitātes atbalsta saņemšanai. Tas ir jāizdara 10 darba dienu laikā no darba līguma noslēgšanas ar darba devēju. Savukārt darba devēja piedāvātajai vakancei pirms darba attiecību uzsākšanas vismaz nedēļu ir jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA CV/Vakanču portālā. Bezdarbnieks var pieteikties NVA filiālē arī personīgi, pa pastu vai elektroniski ar e-parakstu. Klientu ērtībām, iesnieguma paraugs finanšu atlīdzības saņemšanai atrodams arī NVA mājaslapā.

 Finanšu atlīdzības aprēķinu NVA veic, ņemot vērā iesniegto finanšu atlīdzības pamatojumu un transporta vai īres izdevumus apliecinošus dokumentus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba tiesisko attiecību mēnesī nodarbinātajam ir jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un NVA jāuzrāda īres līgums, kā arī maksājums.

 Detalizētāka informācija par pasākumu atrodama NVA mājaslapā: Komersantu nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana

 Sagatavoja:

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr.:67021744;

info@nva.gov.lv

 Informācija par pasākumu NVA Preiļu filiālē: tālr. 65314023 Preiļos, 65314042 Līvānos

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2015.