Preiļu pašvaldības delegācija viesojas Madonas novadā

28.10.2015.

28. oktobrī Preiļu novada domes delegācija viesojās Madonas novada pašvaldībā, veicinot pieredzes, zināšanu un labas prakses apmaiņu ar pašvaldību,  kuras darbība ir vērsta uz pilsētvides sakopšanu, tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu sfēras attīstību, kā arī uz tūrisma kustības atbalstīšanu. Preiļu delegāciju dažādu jomu speciālistu sastāvā vadīja domes priekšsēdētāja Maruta Plivda un izpilddirektors Vladimirs Ivanovs.

Vizītes sākumā Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Miķelsone un Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs Romāns Hačatrjans ar video un prezentāciju palīdzību mūs iepazīstināja ar pašvaldības darba organizāciju, realizētajiem darbiem biznesa vides, sociālās aprūpes, izglītības, tūrisma un kultūras jomās, kā arī sniedza ieskatu prioritātēs un tuvākajos nākotnes plānos.

Madonas novada domes pārstāvji īpaši lepojas ar savu aktīvo Eiropas Savienības fondu finansējumu piesaisti un īstenotajiem dažādajiem attīstības projektiem visā novada teritorijā. Apjomīgākie projekti ir realizēti Madonas pilsētā un tie saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu un attīstīšanu – centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sakārtošanu un paplašināšanu, pilsētas apvedceļa (tranzītielu) un ielu rekonstrukciju, pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukciju un citiem.

Pieredzes apmaiņas vizītes turpinājumā madonieši mums piedāvāja apskatīt pašvaldības iestādes un apmeklēt uzņēmējus. Viesojāmies Madonas pilsētas sporta centrā, Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē, rekonstruētajā pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”, ražotnē “Madonas maiznieks”, Jāņa Seiksta keramikas darbnīcā un vīna darītavā „Domu pietura”.

Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir diskutēt, iepazīties, smelties idejas un iedvesmu, izvērtēt savu darbu un veidot kontaktus sadarbībai nākotnē. Pārbraucienā tika pārrunātas dažādu ikdienas problēmu risināšanas pieejas, ar kurām jāsaskaras darba vidē, veicinot veiksmīgāku pašvaldības darbu iedzīvotāju labā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 28.10.2015.