Pašvaldība pagarina neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

26.11.2015.

26. novembra domes sēdē deputāti skatīja AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes reģiona centra vadītājas Vitas Pučkas iesniegumu par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu.

Šī gada 31. decembrī beidzas nomas līguma termiņš, kas tika slēgts 2013. gada 2. janvārī starp Preiļu novada domi un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kā nomnieku par telpu 17,6 kv. m platībā Kooperatīva ielā 6, Preiļos (ēkas 3. stāvā, telpa Nr. 17) nomu, nosakot nomas maksu – 30,29 eiro, tai skaitā PVN mēnesī, kā arī maksu par interneta pieslēgumu 5,69 eiro apmērā saskaņā ar piestādīto rēķinu.

Deputāti atbalstīja priekšlikumu slēgt vienošanos par neapdzīvojamo telpu Kooperatīva ielā 6, Preiļos (ēkas 3. stāvā, telpa Nr. 17) nomas līguma termiņa pagarināšanu uz trim gadiem uz iepriekšējā līguma nosacījumiem, pamatojoties uz līguma 5.10. punktu, kas paredz, ka nomniekam ir tiesības uz nomas līguma termiņa pagarinājumu pēc līguma termiņa izbeigšanās, noslēdzot vienošanos ar iznomātāju.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājas lapas satura redaktore

Pēdējās izmaiņas: 26.11.2015.