11. – 13. novembrī Daugavpilī apmācības par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā “Iepazīts=Iesaistīts!”

11.11.2015.

Aicinām visus, kuri Latgalē strādā ar jauniešiem, piedalīties apmācībās par neformālās izglītības izmantošanu darbā ar jauniešiem sociālās iekļaušanas jomā “Iepazīts=Iesaistīts!”

Apmācības notiks:

2015. gada 11. – 13. novembrī, Latgales reģionā, viesnīcā „Dinaburg” (http://www.hoteldinaburg.lv, Daugavpilī).

 

Apmācību mērķis: Attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību kā sociālās iekļaušanas instrumentu jaunatnes darbā.

 

Apmācību uzdevumi:

  • attīstīt un pilnveidot izpratni par neformālo izglītību un sociālo iekļaušanu;
  • dot dalībniekiem vietu un laiku, lai dalītos pieredzē par situāciju jaunatnes darbā no sociālās iekļaušanas skatījuma;
  • apzināt izaicinājumus un to pārvarēšanas iespējas sociālās iekļaušanas jomā darbā ar jauniešiem;
  • dot iespēju dalībniekiem apzināties pieejamos vietējos resursus. 

Dalībnieku profils: Aicinām dalībniekus ar praktisko pieredzi darbā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, skolotāji, skolu psihologi, direktoru vietnieki audzināšanas darbā, skolēnu pašpārvalžu konsultanti, NVO pārstāvji, u.c.) un kuriem ir priekšzināšanas un praktiskā pieredze neformālās izglītības jomā. Dalībnieku skaits – 22. 

 

Apmācības vadīs: Evija Rudzīte un Gunta Kelle.  

 

Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu http://ejuz.lv/iepazitsiesaistitslatgale līdz 2015. gada 30. oktobrim (iesk). Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 04. novembrim (iesk.).

 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

Daina Kriviņa

Latgales reģiona apmācību koordinatore

tālr.: 29354884

daina.krivina@gmail.com

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv.

Pēdējās izmaiņas: 11.11.2015.