18. novembrī Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai un Preiļu novada dibināšanas 15. gadskārtai veltīti pasākumi

18.11.2015.

18. novembrī plkst. 15.00 Preiļu Romas katoļu draudzes baznīcā Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai un Preiļu novada dibināšanas 15. gadskārtai veltīts aizlūgums par Latvijas Valsti un Preiļu novadu.

18. novembrī no plkst. 16.00 – 17.00 Preiļos, laukumā Raiņa bulvārī 19, Preiļu novada kultūras centrs aicina piedalīties akcijā ,,Kopīgi iedegsim svecīšu liesmas Latvju spēka zīmēs” 

18. novembrī plkst. 17.00 Preiļu KN Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai un Preiļu novada dibināšanas 15. gadskārtai veltīts svinīgs sarīkojums ,,Zinu, zinu tēva sētu, nevajaga rādītāja”.

Programmā: Preiļu novada domes Atzinības rakstu pasniegšana, Preiļu novada pagastu stāsti, Preiļu novada tautas mākslas kolektīvu koncerts, svētku torte

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.