Noslēgušies daudzdzīvokļu mājas Rēzeknes ielā 36 renovācijas darbi

21.10.2015.

Oktobrī Preiļu pilsētā pabeigti devītās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovācijas darbi. Ēka ir nosiltināta, un veikti vairāki citi uzlabojumi, lai paaugstinātu tās energoefektivitāti. Kopējās attiecināmās būvdarbu izmaksas sastāda 306 280,91 eiro. Mājas renovācijai izmantoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, un 50% no projekta izmaksām sedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Lai veiktu siltināšanas un renovācijas darbus, mājas iedzīvotāji saņēmuši SWED bankas aizdevumu uz desmit gadiem.

Biedrības “Rēzeknes 36” valdes locekle, projekta vadītāja Antoņina Kuzņecova pastāstīja, ka mājas siltināšana bija ilgs un darbietilpīgs process. Viegli nebija, bet tagad ir gandarījums, ka renovācijas darbi noslēgušies, un ēka ne tikai vizuāli ir pievilcīgāka, bet veikti arī būtiski ieguldījumi tās energoefektivitātes uzlabošanā.

2012. gadā notika mājas iedzīvotāju sapulce, kurā ar dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu tika pieņemts lēmums sākt renovācijas projektu. Šķēršļu bija daudz, ar iedzīvotāju labo gribu bija par maz, sākotnēji nevarēja dabūt bankas aizdevumu, jo dažiem dzīvokļiem bija lieli komunālo maksājumu parādi. Sadarbojoties ar SIA “Preiļus saimnieks”, biedrības valde atrada risinājumu, un SWED banka, piesaistot AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, piešķīra kredītu. No mājas iedzīvotājiem tas gan prasīja papildus līdzekļus 0,65 % no kopējās kredīta summas, bet jau vasarā tika iesākti mājas renovācijas darbi. Tagad projekta dokumentācija jau nosūtīta uz LIAA, atbildīgie darbinieki novērtējuši būvdarbu kvalitāti, un mājas iedzīvotāji tuvākajā laikā cer saņemt finansējumu.  

Ēkas renovācijas darbus veica SIA „Preiļu celtnieks” speciālisti. Projekta ietvaros ir veikti kompleksi pasākumi siltuma zudumu samazināšanai, tāpat arī mājas vizuālā izskata uzlabošanai – visu ārsienu, tostarp cokola un fasādes siltināšana, logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos, ārdurvju nomaiņa, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, jumta renovācija, fasādes krāsošana un apkures sistēmas nomaiņa. Pateicoties projektētājam, izdevās atrast līdzekļus arī mājas balkonu renovācijai. Kaut gan dzīvokļos vēl ir silti, izmēģinājuma nolūkā šonedēļ ēkai ir pieslēgta apkure.  

Kā atzina Antoņina Kuzņecova, mājas iedzīvotāji ir apmierināti ar realizēto projektu, kaut gan iziet cauri visam procesam nebija vienkārši. Arī tagad, kad iedzīvotāji paši ir kļuvuši pilntiesīgi saimnieki, jāpapūlas atrast labāko variantu mājas uzturēšanai. Pagaidām vēl nav pieņemts darbā sētnieks, jo būvniecības procesā visu apkārtni kārtoja paši celtnieki.

Protams, ka viena cilvēka spēkos nebūtu iespējama šāda projekta realizācija, tāpēc Antoņina Kuzņecova pateicas visiem biedrības valdes locekļiem – Annai Siliņai, Jeļenai Ļedovskajai, Konstantīnai Seilei un Inesei Ābolai – Reliņai, kuri renovācijas laikā bija aktīvi un palīdzēja organizēt darbu ar 60 dzīvokļu īpašniekiem. Īpašu paldies Antoņina Kuzņecova saka Annai Siliņai, jo viņa organizēja iepirkuma procedūru, kārtoja projekta dokumentāciju, tagad ir biedrības grāmatvede.

Biedrības valde ir apmierināta ar celtnieku darbu, jo būvnieki esot ieklausījušies mājas iedzīvotāju lūgumos, ir bijusi laba sadarbība. Antoņina Kuzņecova pateicas arī mājas iedzīvotājiem par sapratni projekta realizācijas gaitā. Projekta vadītāja atzīst, ka darba tika ieguldīts daudz, un tiem, kas uzņemas šādus projektus realizēt, jābūt ļoti drosmīgiem.  Pavasarī  mājas iedzīvotāji turpinās  mājas apkārtnes  labiekārto­šanu un cer, ka ieguldītais darbs un līdzekļi kalpos ilgi.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.