AS “Latvijas Gāze” informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās

19.10.2015.

AS “Latvijas Gāze” informācija iedzīvotājiem par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās (PDF) 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.