Preiļu novada jaunieši Karjeras nedēļas laikā iepazīst profesiju daudzveidību

16.10.2015.

16. oktobrī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā un Preiļu NVO centra telpās notika Karjeras nedēļas noslēguma pasākums Preiļu novadā. Pasākumu vadīja Preiļu Bērnu un jauniešu centra (BJC) direktore Aija Caune.

Jauniešus un pedagogus uzrunāja Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Pieredzējušais vadītājs un pedagogs sniedza klātesošajiem vārda ‘karjera’ skaidrojumu, kas nozīmē dzīves ceļu, ko mēs katrs veidojam un varam iegūt. Andrejs Zagorskis atzina, ka pirms izvēles izdarīšanas ir cilvēcīgi šaubīties, jo, iespējams, ka šodien vēl pat nav tādas profesijas, ko jaunieši nākotnē izvēlēsies. Svarīgi, lai par aicinājumu katra dzīvē kļūtu tas amats, kas patīk. Andrejs Zagorskis aicināja jauniešus meklēt iespējas, pētīt, izmantot konsultācijas, jo lēmums par profesijas izvēli būs jāpieņem katram pašam.

Klātesošos uzrunāja Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Paegle, novēlot izvēlēties to ceļu dzīvē, kas nes prieku un dara laimīgus apkārtējos cilvēkus.

Aija Caune savā uzrunā teica zīmīgus vārdus par to, ka pasaule izvēlas labāko vai arī atšķirīgo. Būt labākajam – tas ir laika, rakstura, kontaktu un veiksmes jautājums, bet kļūt  atšķirīgam – tas ir katra drosmes jautājums, lai domātu un rīkotos citādi.  Kā audzēkņu veiksmes piemēru Aija Caune minēja neseno Preiļu 1. pamatskolas piecu zēnu rezultātu konkursā “Superpuika”, kur visi Preiļu novada zēni tika izvirzīti konkursa 2. kārtai.  

Pasākuma laikā visi kopā noskatījāmies dokumentālu filmu par to, kā interešu izglītība ietekmē jauniešu karjeras izvēli, un Aija Caune, atceroties kāda pasniedzēja teikto, rosināja skolēnus atrast ceturto ābolu, kas izmainīs mūsu pasauli. Trīs āboli, kuri mainījuši cilvēku dzīvi, jau esot – viens ābols savaldzināja Ievu, otrs ābols uzkrita Izakam Ņūtonam uz galvas, trešo ieraudzīja viena no datoru industrijas vadošajām personībām Stīvs Džobss.

Vairāku novada izglītības iestāžu – Preiļu 1. pamatskolas, Preiļu novada vakara maiņu un neklātienes vidusskolas, Preiļu 2. vidusskolas un Preiļu Valsts ģimnāzijas – audzēkņi un pedagogi rādīja izveidotās prezentācijas par redzēto un piedzīvoto Karjeras nedēļas garumā un atzina, ka pasākumi vēl nav beigušies. Tuvākajā laikā ir ieplānotas interesantas tikšanās, bet tēmas, kas saistītas ar profesijas izvēli, izglītības iestādēs tiek pārrunātas visa mācību gada garumā.  

Nelielai atslodzei labi noderēja skolotājas Aigas Budriķes vadītā kustību nodarbība, bet BJC organizētā Karjeras nedēļai veltītā zīmējumu konkursa rezultātus apkopoja skolotāja Anita Kolosova. Savos zīmējumos skolu audzēkņi visvairāk ir attēlojuši profesijas, kas saistītas ar medicīnu, apkalpojošo sfēru un mākslu. Veiksmīgo zīmējumu autori saņēma BJC sagādātās pārsteiguma balvas.

Noslēdzot karjeras nedēļu, Preiļu novada Izglītības pārvaldes karjeras pedagogs, Karjeras nedēļas koordinators Viktors Boļšakovs pateicās visiem karjeras nedēļas iedvesmotājiem, organizatoriem, dalībniekiem un atbalstītājiem. Visas nedēļās laikā kopumā notika 165 pasākumi, to skaitā paneļdiskusijas, konkursi, spēles, interaktīvās un praktiskās nodarbības, radošās darbnīcas, tikšanās, interaktīvās izstādes un ekskursijas. Aktivitātēs piedalījās Preiļu, Aglonas un Vārkavas novadu 14 vispārizglītojošas skolas, kurās notika 130 dažādi pasākumi Daudzi pasākumi – kopumā 35 – Preiļos notika ārpus izglītības iestādēm, savukārt 35 dažādas karjeras nedēļas aktivitātes piedāvāja arī četras pašvaldību iestādes.

Karjeras nedēļu Preiļu novadā no 12. līdz 16. oktobrim rīkoja Preiļu novada dome sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) un citiem sadarbības partneriem, kuru vidū bija Preiļu novada Izglītības pārvalde, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs, Preiļu un Riebiņu novada TIC, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs, Preiļu Galvenā bibliotēka, Preiļu novada Vakara maiņu un neklātienes vidusskola, Preiļu Valsts ģimnāzija, Pelēču pamatskola, Preiļu 1. pamatskola, Preiļu 2. vidusskola, Salas pamatskola, Priekuļu pamatskola, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” struktūrvienība Preiļi, Aglonas internātvidusskola, Vārkavas vidusskola, Vārkavas pamatskola, Aglonas vidusskola, Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola, Šķeltovas pamatskola, Priežmalas pamatskola.

Par Karjeras nedēļu 2015

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas.

Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā. Sociālajā tīklā Draugiem.lv jauniešiem bija iespēja uzzināt jaunus faktus par dažādām profesijām, izspēlējot digitālo spēli “Atver profesijas durvis”, kā arī laimēt vērtīgas balvas.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizēja VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa notika vienlaikus 20 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, kā arī Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos un Tukumā, kur Karjeras nedēļa notika pirmo reizi.  

Sīkāka informācija par pasākumiem šajās pilsētās un Karjeras nedēļu pieejama vietnē: www.viaa.gov.lv/karjeras_nedela.

Informāciju sagatavoja:
Maija Paegle, Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. +371 26556613, e-pasts – maija.paegle@preili.lv

Papildu informācija:
Viktors Boļšakovs, Karjeras nedēļas koordinators Preiļu novadā
Tālr. +371 27792924, e-pasts – bolsakovsviktors@inbox.lv

Pēdējās izmaiņas: 16.10.2015.