Karjeras izglītības nedēļa Preiļu Valsts ģimnāzijā

19.10.2015.

Preiļu Valsts ģimnāzijā visa gada garumā jauniešiem ir iespēja papildināt savas zināšanas karjeras izglītībā. Taču šogad īpaša uzmanība šim jautājumam tika pievērsta laikā no 12.līdz 16. oktobrim, jo visā valstī tika organizēta Karjeras nedēļa, kuras moto ir ‘’Atver profesiju durvis’’.   Šis laiks bija interesants un saspringts gan skolotājiem, gan skolēniem.  Visas nedēļas garumā ģimnāzistiem bija iespēja tikties ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem: a/s “Preiļu Siers’’ vadītāju, virsprokuroru, ārsti, bibliotēkas vadītāju, policistu, muzeja speciālistiem. Gribam teikt lielu paldies par atsaucību, interesanto un aizraujošo stāstījumu Jāzepam Šņepstam, kurš tikās ar trešo dabas kursu Preiļu Siera rūpnīcā, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja darbiniekiem, kā arī VID vadītājai Nellijai Grigai un vietniecei Mārītei Jokstei. Savukārt ģimnāzijā viesojās virsprokurors Andris Paura, Preiļu galvenās bibliotēkas vadītāja Sigita Trūpa, ārste Aina Kravale, Valsts policijas pārstāvis Vilis Patmalnieks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 3.kursa studente, ģimnāzijas absolvente Regīna Lavrenova, ar savu stāstījumu un pieredzi atverot durvis ne tikai konkrētajā profesijā, bet arī sniedzot dzīvei ļoti nozīmīgus ieteikumus.

Šīs nedēļas ietvaros arī mācību priekšmeta skolotāji bija veltījuši uzmanību karjeras izglītības iespējām tieši savā mācību priekšmetā, izmantojot visdažādākās darba metodes, mudināja jauniešus precizēt un noskaidrot, kādas tad prasmes un iemaņas konkrētajai profesijai iegūst, apgūstot vidusskolas mācību priekšmetus.

Ļoti aktīvi Karjeras nedēļas laikā darbojās arī ģimnāzijas informātikas, robotikas un programmēšanas pulciņu pedagogi Juris Erts un Ivars Pakers un jaunieši, popularizējot sarežģītās, bet interesantās IT tehnoloģijas gan pamatskolēniem, gan ģimnāzistiem. Ar aizraujošiem paraugdemonstrējumiem un interesantu stāstījumu tika plaši atvērtas durvis informātikas, programmēšanas pasaulē.

Lielu interesi radīja arī 15. oktobrī jauniešu organizētais pasākums ‘’Ģimnāzisti – nākotnes profesionāļi’’, kurā ar humora krietnu piedevu varēja iepazīt visdažādākās profesijas no jauniešu skatupunkta. Pēc pasākuma bija arī diskotēka.

Karjeras nedēļa beigsies, taču aktivitātes šajā jomā ģimnāzijā ir paredzētas visa mācību gada garumā gan klases stundās, gan organizējot dažādas tikšanās un pasākumus, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Ingūna Patmalniece,
direktores vietniece audzināšanas darbā

 

Pēdējās izmaiņas: 19.10.2015.