Preiļos notika forums par Latgales reģionam piesaistīto Eiropas Savienības naudu

13.10.2015.

13. oktobrī Preiļu Kultūras namā norisinājās Latgales plānošanas reģiona un Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) organizētais forums „Vai ES nauda ir palīdzējusi uzlabot dzīvi reģionos?”. Foruma mērķis bija noskaidrot, cik lietderīgi pašvaldībām ir veicies 2007. – 2013. gada plānošanas perioda laikā izmantot VRAA administrētos Eiropas Savienības (ES) fondu līdzekļus dažādu projektu realizēšanā un saprast, vai ES fondu finansējums ir uzlabojis iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un dzīvi reģionos.

Forums iesākās ar pasākuma vadītāja žurnālista Haralda Burkovska uzrunu un Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītājas Ivetas Maļinas -Tabūnes uzrunu foruma dalībniekiem. Ieskatu VRAA administrētajās ES fondu aktivitātēs sniedza Valsts reģionālās attīstības aģentūras Programmu ieviešanas nodaļas vecākā eksperte  Sarma Liepa. Klātesošajiem tika parādīta visa statistika kopumā par ieguldījumiem kopumā visos Latvijas reģionos, kā arī par Latgales reģionā īstenotajiem projektiem. Kā liecina pakopotā informācija, Latgale no visiem valsts reģioniem ir saņēmusi vislielāko finansējumu – 122 920 144 eiro, kas sastāda 30% no kopējā ES fondu finansējuma. Daudzi projekti vēl ir īstenošanas noslēguma fāzē, taču ir zināms, ka jau šobrīd Latgales plānošanas reģiona attīstībā ir ieguldīti 90 502 804,07 eiro. Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Līga Upeniece atzina, ka līdzekļi mūsu reģionam ir piesaistīti, pateicoties arī Latgales plānošanas reģiona pārstāvju aktīvajam darbam.

Par Preiļu novada pieredzi ES naudas apgūšanā stāstīja pašvaldības Attīstības daļas speciālisti. Novadā realizētos projektus prezentēja Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu koordinatore Inese Matisāne. Apjomīgā prezentācijā, kas tika rādīta foruma dalībniekiem, bija iekļauta informācija par visiem septiņiem novadā īstenotajiem projektiem, kurus atbalstīja Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF), Kohēzijas fonds (KF) un Eiropas Sociālais fonds (ESF). Kopējais pašvaldības apgūtais finansējums laika posmā no 2007. gada līdz 2013. gadam sastāda 4 592 745 eiro.

Projekti realizēti dažādās jomās – nosiltinātas vairākas novada izglītības iestādes, paaugstinot to energoefektivitāti, izveidots Krīzes centrs, renovētas ielas un lauku ceļi, stiprināta domes attīstības daļas darbinieku kapacitāte, izveidoti interneta publiskie pieejas punkti novadā.

Foruma laikā notika darbs grupās un diskusijas. Haralda Burkovska vadībā dalībnieki izvērtēja katru aktivitāti gan iedzīvotāju, gan pašvaldību skatījumā, izsverot katra projekta plusus un mīnusus. Svarīga bija arī diskusija par to, vai bija viegli īstenot projektus. Dalībnieki pārrunāja problēmas, ar kurām bija saskārušies projektu  īstenošanas laikā un izteica ierosinājumus, kā nākošajā plānošanas periodā uzlabot ES fondu projektu administrēšanu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Programmu ieviešanas nodaļas vadītājs
Aivars Voldeks informēja pašvaldību pārstāvjus par projektu pēc-uzraudzības periodu. Katra projekta īstenotājam jānodrošina projektos sasniegto rezultātu ilgtspēja.

Latgales reģiona forums bija noslēdzošais pasākums starp visu valsts reģionu forumiem. Tagad VRAA pārstāvji apkopos visu reģionu forumu dalībnieku atsauksmes un ierosinājumus nākošajam plānošanas periodam un tos prezentēs noslēguma pasākumā 12. novembrī Rīgā, kur tiksies visu reģionu pārstāvji.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2015.