Karjeras nedēļa arī Preiļu un Riebiņu novada TIC

14.10.2015.

Lai aktualizētu jauniešu karjeras izglītības tēmu un rosinātu skolēnus laikus domāt par savas karjeras plānošanu, Preiļu un Riebiņu novada TIC iesaistījās Karjeras nedēļas rīkotajās aktivitātēs. Daudzi jaunieši (9.un 12.klase) no Riebiņu vidusskolas pirmo reizi mūžā ieradās TICā un uzzināja, ko dara tūrisma informācijas centra darbinieki sezona un nesezonā, uzzināja par novadu prezentējošiem materiāliem un iespēju pašiem piedalīties novada popularizēšanā. Lai jauniešos raisītu interesi par profesiju daudzveidību un vēlmi tās tuvāk iepazīt TIC darbinieki informēja, kur apgūt tūrisma speciālista profesiju un kādas prasmes nepieciešamas šajā jomā strādājošiem.

Pasākuma beigās jauniešiem bija jāatbild uz viktorīnas jautājumiem par Preiļu un Riebiņu novadu, to vēsturi, ģeogrāfiju un tūrisma objektiem, tādējādi uzzinot daudzus interesantus faktus, piemēram, cik ezeru ir Riebiņu novadā, kur atrodas Riebiņu ezers utt. Attapīgākie saņēma balviņas no TIC. 

Iveta Šņepste,
Preiļu un Riebiņu novada TIC
Tūrisma organizatore

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.