Skolotāju dienas pasākums Preiļu 2. vidusskolā

02.10.2015.

Katru gadu oktobra sākumā mūsu skolā  notiek Skolotāju dienas pasākums. Tā ir diena, kad skolēni var pateikt ‘paldies’ mūsu skolotājiem par viņu darbu. Lai skolotājiem dotu iespēju kaut mazliet atpūsties no smagajām darba dienām, mēs, 12. klases skolēni, bijām atbildīgi par visu skolu, paši vadījām stundas, iejutāmies skolotāju lomā, bet Vjačeslavs Petrovs iejutās direktora lomā. Tik daudz patīkamu izjūtu palika pēc trim novadītajām stundām ! Tagad saprotam, cik grūti būt skolotājam, cik daudz pacietības, entuziasma, spēka vajag tērēt katru dienu.

Arī skolotāji iejutās citā lomā – skolēnu lomā. Vienu stundu skolotājiem novadīja 12. klases skolēni – Dairis un Vjačeslavs. Viņi sagatavoja dažādus uzdevumus, bet skolotāji ar lielu prieku un interesi izpildīja tos.

Pēc stundām bija svinīgais pasākums, kurā skolēni apsveica skolotājus, bet īpaša uzmanība tika veltīta skolotājiem – jubilāriem. Šogad jubilejās sveicām Irinu Kovaļenko – 40 gadi, Jeļenu Podskočevu – 40, Aivaru Podskočiju – 25, Nadeždu Hļebnikovu 20 -, Regīnu Ivanovu – 35. Vairāku klašu skolēni jubilāriem bija sagatavojuši apsveikumus un dāvanas, bet meitenes no 5. klases – Poļina un Marina – nodziedāja dziesmu visiem skolotājiem. Mēs ļoti centāmies, lai katrs skolotājs saņemtu dāvaniņu un pozitīvas emocijas!

12. klases skolēnu atsauksmes par šo dienu:

direktors Vjačeslavs: “Būt par direktoru ir jautri un interesanti, bet reizē tas ir arī grūts un atbildīgs darbs. Esmu priecīgs par to, ka visi skolotāji bija ļoti apmierināti.”

Santa: “Skolotājas darbs man iepatikās. Esmu lepna par to, ka manu darbu novērtēja un pasniedza ziedus.”

Aivis: “Man patika vadīt stundas, bet grūti bija klasē saglabāt klusumu.”

Dairis “Skolotāja lomā iejusties bija ļoti interesanti, bet samērā grūti kontrolēt un sekot līdzi katram bērnam.”

Līga: “Skolotājas lomā iejutos ar lielu atbildības sajūtu.”

 

12. klases skolniece Diāna Nikiforova

 

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2015.