Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības konkurss „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917. – 2015. godi”

13.10.2015.

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrības konkursa „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917. – 2015. godi” nolikums 

Rēzeknes Latgaliešu kultūras biedrība (RLKB) sadarbībā ar biedrībām: „Kukuži”, „Jaunieši Baltinavai”, Latgales valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Rēzeknes Augstskolu (RA), sagaidot Latgales apvienošanās kongresa, Latvijas valsts dibināšanas simtgadi, izsludina konkursu „Muna sāta, škola, pogosts/ piļsāta 1917.–2015. godi”, apzinot Latgales reģiona dzimtu, skolu, pagastu vēstures spilgtākos notikumus, personības, vēsturiskās liecības atmiņu stāstījumos, fotogrāfijās, jauniešu kolāžās un citās mūsdienu jauniešiem pieejamajās radošajās tehnoloģijās.         

Konkursa mērķis – apzināt lokālos, individuālos naratīvus (stāstus) par spilgtākajiem notikumiem, personībām dzimtās, skolās, skolu vēsturē, pagastos/ pilsētās, kas rāda 1917. gada situācijas raksturojumu, tās ietekmi un izmaiņas gandrīz 100 gadu ilgā attīstības posmā. Labākie darbi tiks izmantoti izglītojošas datorspēles, kā arī dokumentāla izdevuma veidošanā par Latgales apvienošanās kongresu, sasaistot šo vēsturisko faktu ar Latvijas valsts dibināšanas un pastāvēšanas laika paliekošajām un jaunajai paaudzei saglabājamām vērtībām, dokumentiem, liecībām. 

Konkursa dalībnieki: Latgales reģiona 8.–12. klašu skolēni. Dalība var notikt kā grupās, tā individuāli. Abos gadījumos var tikt piesaistīts konsultants: skolotājs, novadpētnieks. 

Konkursa vērtēšana: Skolēnu darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: 8.–10. klase, 11.–12. klase, atsevišķi individuālie un grupās veiktie konkursa darbi. 

Nosacījumi konkursa darbu izstrādei un iesniegšanai:

 1. Pirms konkursa darbu izstrādes aicinām dalībniekus iepazīties ar laikrakstu „Gaisma”, kas ir atrodams Nacionālās bibliotēkas digitalizēto periodisko izdevumu datu bāzē: http://data.lnb.lv/digitala_biblioteka/laikraksti/Gaisma1/index.htm
 2. Tā kā šogad aprit 110 gadi kopš pirmā latgaliešu laikraksta „Gaisma” iznākšanas, tad konkursa formāts ir avīzes veidošana, atspoguļojot konkursa mērķī minēto saturu.
 3. Avīzes saturu nosaka konkursa pamatmērķis – tie ir stāsti (intervijas, atmiņas, oriģināldarbi, citu darbu fragmenti, statistika, vizuālie attēli) par dzimtas, skolas, pagasta raksturojumu 1917. gadā un šo iespēju salīdzinājumā ar mūsdienām. Var tikt izgaismoti arī spilgtākie pārejas posmi 100 gadu ilgajā vēsturiskās attīstības procesā.
 4. Konkursa darbs ir jāsagatavo A3 avīzes formātā uz 2 lapām (viens atvērums). Avīzei jābūt sagatavotai atbilstoši konkursa dalībnieka skatījumam par avīzē nepieciešamo izkārtojumu, formātu, vizuālo noformējumu, rubrikām.
 5. Konkursa darbi var tikt iesniegti latviešu, latgaliešu valodā, arī bilingvāli, izmantojot latviešu vai latgaliešu un krievu valodu.
 6. Darbi iesniedzami elektroniski, sūtot uz adresi: ilga13@inbox.lv, ja darbs ir izvirzīts konkursa noslēguma pasākumam, tad sagatavojama tā izdruka (nepieciešamības gadījumā to var darīt arī RLKB).
 7. Iesniedzot darbu, atsevišķi jānorāda autora vārds, uzvārds, nodarbošanās, kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts. 

Vērtēšanas kritēriji:

 1. Avīzes stila savdabība  un idejas oriģinalitāte.
 2. Stāsta pirmreizīgums, atbilstība pamatprasībai, atspoguļojot 1917.–2015. g. spilgtākās vēsturiskās, kultūrvēsturiskās lappuses dzimtas, skolas, pagasta/pilsētas notikumos, personībās.
 3. Darba tehniskā kvalitāte, vizuālā noformējuma oriģinalitāte. 

Konkursa norise:

 1. Konkursa izsludināšana 2015. gada 13. jūnijā.
 2. Darbu iesniegšana līdz 2015. gada 10. novembrim
 3. Konkursa noslēgums 2015. gada 29. novembrī literāri muzikālajā pasākumā Andrejdienas. Balvu pasniegšana konkursa dalībniekiem. 

Žūrija:

Pārstāvji no RLKB, RA, biedrībām: „Kukuži”, „Jaunieši Baltinavai”, Latgales valodas, literatūras, kultūrvēstures skolotāju asociācijas, Latgolys Studentu centrs. 

Konkursa nolikums būs pieejams www.lakuga.lv , www.ru.lv, pašvaldību mājas lapās.

Pēdējās izmaiņas: 13.10.2015.