Kultūrvēsturiskā enciklopēdija “Nekropole.info”

06.10.2015.

Pasaules kultūrvēsturisko personu, piemiņas vietu un notikumu enciklopēdiju veido biedrība “Nekropole.info”, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma statuss vēsturē un zinātnē.

Kultūrvēsturiskā enciklopēdija Nekropole.info ir radīta kā unikāla datu bāze, lai radītu un uzturētu unikālu kultūrvēsturisku datu bāzi, piedāvājot iespējas ikvienam rakstīt savu dzimtas stāstu, atmiņas par radinieku, par skolotāju vai kolēģi, tādējādi veidojot plašāku un pilnīgāku skatījumu par laiku, notikumiem un cilvēkiem tajā. Nekropole.info devīze ir “Rakstām vēsturi kopā!”

Pēc autoru ieceres tā ir publiska tautas enciklopēdija, kurā ierakstus var un ir aicināti veikt – ikviens:

var ierakstīt ziņas par personām – kad un kur dzimis, audzis, mācījies, dzīvojis, strādājis utml, norādot arī kartē svarīgākos notikumus pievienotajā kartē,

var norādīt tautību.

var norādīt kategoriju – profesiju, piederību kādai apzīmētai grupai – kara dalībnieks, ordeņa kavalieri, sarkanā krusta biedrs, kāda konkrēta notikuma dalībnieks utml.

var pievienot ierakstam foto un video materiālus,

var norādīt radniecības saites,

var norādīt arī sociālās saites – draugs, paziņa, kolēģis, skolasbiedrs utml.

var norādīt kapsētu

var izveidot kapa vietas aprakstu (piemēram, ģimenes kapi) ar konkrētu vietas norādi kapsētā,

var atrast un izveidot konkrētu maršruta karti no datora lietotāja līdz konkrētai kapsētai vai vietai,

var personas piesaitīt pie konkrētiem enciklopēdijā ierakstītiem notikumiem vai vietām.

 

Šeit personas netiek šķirotas svarīgās un mazāk svarīgās. Mēs aicinām saglabāt jebkuras personas piemiņu.

 

Nekropole.info jau šobrīd ir vairāk nekā 7,1 miljonu personu likteņstāsti, sākot no vienkārša fakta par to, ka persona ir bijusi, beidzot ar plašu tekstuālu un audiovizuālu informāciju.

To, ka šī ierosme guvusi atsaucību, liecina statistika – jau šobrīd satura radīšanā ir iesaistījušies vairāk kā 9,000 reģistrētu lietotāju, savukārt, vienkāršu interesentu un lasītāju skaits jau pārsniedzis 3,300,000.

Enciklopēdija ir sākta veidot 2010.gada rudenī un 2011.gada 3.martā pirmā programmatūras versija tika nodota publiskai lietošanai. Šobrīd ierakstus var veikt 11 valodās, enciklopēdija ir apmeklēta no 217 pasaules valstīm un ik dienu vidēji tiek apskatītas ap ne mazāk kā 15 000 – 25000 lapaspuses.

Mērķauditorija ir jebkurš interneta lietotājs Latvijā un pasaulē, kurš ir motivēts interneta vidē atrast ziņas par saviem tuviniekiem vai interesējošām personām, kā arī (galvenais) atstāt ziņas par saviem piederīgiem un veikt ierakstus par savu dzimtu, ģimeni, ikviens, kurš interesējas par Latvijas vietu un lomu pasaules kultūrā, meklē kādas personas, notikumus, piemiņas vietas vai plāno apmeklēt piemiņas vietas vai kapus kā kultūrvēstures tūrisma objektu. Īpaši tiek uzsvērta personu vai notikumu saistība ar Latviju. Šī brīža portāla aktualitāte ir jauna sadaļa “Vietas” – tādejādi tā ir datu bāze ne tikai par personām, bet arī par notikumiem un vietām, kas saistītas ar personām. Mūsu enciklopēdija sniedz atbildes uz jautājumiem: “Kas? Kur? Kad?”, jo personas un notikumi ir savstarpēji saistīti, atsevišķu dzimtu vēsture veido nācijas vēsturi.

Mūsu mērķis ir maksimāli paplašināt to personu loku, kuri, neatkarīgi no tautības un dzīves vietas, izjūt piederību Latvijas valstij un lepojas ar to. Latvieši ir izklīduši visā pasaulē, bet par daudziem pēdas nevar atrast tepat Latvijā. Tāpēc aicinām pašvaldības, skolas, iestādes, sabiedriskas organizācijas apzināt un rakstīt savu vēsturi, neaizmirstot nevienu. Līdz Latvijas valsts simtgadei vēlamies savākt ziņas par cilvēkiem, kuri dzīvojuši vai bijuši saistīti ar Latviju.

 

Mēs aicinām ikvienu atbalstīt mūsu kultūrvēsturisko iniciatīvu “No viena likteņstāsta līdz visas nācijas vēsturei” – , kur ikviens var piedalīties ar savām zināšanām, atmiņām.

Šobrīd Latvijas pašvaldībām piedāvājam mūsu izstrādātu lietvedības programmu, kas ļauj turpmāk veidot Kapu grāmatas digitalizētā veidā, kā arī digitalizējam jau esošās kapu grāmatas.

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.