Preiļu novada seniori svin Starptautisko veco laužu dienu

03.10.2015.

3. oktobrī Preiļu Kultūras namā pulcējās novada seniori uz svētku pasākumu. Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad Preiļos tika atzīmēta Starptautiskā Veco ļaužu diena. Pensionārus svētkos sveica Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Lauris Pastars, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko.

Paši aktīvākie šī gada seniori saņēma Preiļu novada pašvaldības Pateicības: Janīna Eiduka – par ilggadēju un aktīvu darbu Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē, Valentīna Greiža – par ilggadēju un aktīvu darbību senioru vokālajā ansamblī “Virši”, Broņislava Gribuste – par aktīvu darbību novada sabiedriskajā dzīvē un ieguldījumu garīgo vērtību saglabāšanā, Izidors Ivanāns – par aktīvu darbību senioru deju kolektīvā “Brūklenājs”, Staņislava Jurkjāne – par aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Elizabete Kasicka – par atbalstu Ārdavas ciema sabiedriskajā dzīvē un Ārdavas lūgšanas nama kopšanā, Franciška Luriņa – par darbu novada sabiedriskās dzīves veicināšanā un ieguldījumu garīgo vērtību saglabāšanā, Valentīna Maksimova – par radošu un aktīvu darbu novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē, Marta Rinča – par līdzdalību kultūras dzīvē un aktīvu garīgo dziesmu popularizēšanu Jasmuižas Romas katoļu draudzē, Albīna Romanovska – par aktīvu līdzdalību pagasta sabiedriskajā dzīvē, garīgo un tautas dziesmu popularizēšanu, Monika Rožāne – par ieguldījumu novada sabiedriskās dzīves veidošanā un garīgo vērtību saglabāšanā, Jadviga Skara – par aktīvu darbību senioru deju kolektīvā “Brūklenājs”, Olga Tjarve – par aktīvu darbību novada sabiedriskajā dzīvē, Jefrosinija Vilcāne – par godprātīgu grāmatvedes pienākumu veikšanu Preiļu novada Pensionāru biedrības valdē, Aloizs Vilcāns – par atbalstu un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā un kultūras dzīvē.  

Ar muzikālu priekšnesumu seniorus sveica Preiļu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, Preiļu Valsts ģimnāzijas un Kultūras centra deju kopa “Dancari” (vadītāja Ilze Broka) un Preiļu novada Kultūras centra vīru vokālais ansamblis (vadītājs Alberts Vucāns). Visi pasākuma dalībnieki vienojās arī kopdziesmā.

Veselības stiprināšanai un možuma gūšanai pasākuma vadītāja Silvija Kurtiņa piedāvāja uzzināt vairākus pārsteidzošus un netradicionālus līdzekļus. Lai veicinātu atmiņu, pensionāriem tika piedāvāts atcerēties aizgājušo 1976. gadu, kad daudzas preces bija deficīts, un nosaukt to cenas. 

Pasākuma noslēgumā seniorus iepriecināja Feimaņu teātra kopas “Savējie” iestudētā Danskovītes izrāde „Sīvysmuotis lobuo sirds” (kopas vadītāja Ingrīda Tjarve). Noslēgumā ikviens varēja baudīt siltu tēju, pīrādziņus un pavadīt laiku sirsnīgās sarunās.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2015.