Konkursā SPICE 2015 uzvar RAIVO LINIŅŠ

29.09.2015.

Ar mērķi popularizēt skolēnu tehnisko jaunradi un saturīgu radošo darbību, 2015. gada 29.septembrī notika tradicionālais tehnisko, radošo un sportisko iemaņu konkurss „SPICE 2015”, kurā šogad piedalījās rekordliels skaits (34) vienpadsmit un divpadsmitgadīgu zēnu no Preiļu novada, Vārkavas novada un Riebiņu novada izglītības iestādēm. Konkursu organizēja Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeju (PVLMM) un starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību.

Arī šogad zēniem nācās publiski apliecināt savas spējas un talantus dažādos interesantos uzdevumos – praktiskos, fiziskos, radošos un intelektuālos.

Praktiskā uzdevuma veikšanai Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītājs, Preiļu 1.pamatskolas skolotājs Uldis Čerpakovskis bija sagatavojis skices un paraugu, pēc kura konkursa dalībniekiem no saplākšņa ar rokas rotzāģi vajadzēja izgriezt detaļas, no kurām bija jāsaliek bumba, un radoši tā jānoformē. Rezultātu vērtēja pēc paveiktā darba kultūras – cik rūpīgi izgrieztas, apstrādātas un savienotas detaļas un cik rūpīgi noformētas. Vislabāk (nopelnīti 10 punkti) tas izdevās Edvardam Stupānam (6.b klase, Preiļu 1.pamatskola). Savukārt Vladislavs Vīksna (5.klase, Preiļu 2.vidusskola) un Dinārs Kemzāns (6.a klase, Preiļu 1.pamatskola) katrs nopelnīja 9 punktus.

Lai izbaudītu fiziskās aktivitātes svaigā gaisā un veiktu sportisko uzdevumu, zēniem bija nepieciešami sporta apavi un izturība. No pirmā skata ne tik grūtajā uzdevumā – lekt ar lecamauklu “uz laiku”, bija nepieciešama stratēģiskā domāšana, gribasspēks, izturība, pacietība un veiksme, jo uzdevuma izpildei bija dota tikai viena iespēja. Vislabāko rezultātu uzrādīja Preiļu 2.vidusskolas 6.klases skolēns Vjačeslavs Krupins (4:05), otrais labākais rezultāts bija Preiļu 1.pamatskolas 5.klases skolēnam Gustavam Stalidzānam (3:40), trešais – 6.a klases skolēnam Raivo Liniņam (3:38). Visi trīs saņēma 10 punktus katrs.

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzeja lietišķās mākslas speciālistes Silvijas Ivanovskas vadībā konkursa dalībniekiem vajadzēja uzrakstīt izstāžu zālē salikto muzeja priekšmetu nosaukumus un atpazīt sēnes (pēc fotogrāfijām). Līderis šajā uzdevumā bija Preiļu 1.pamatskolas 6.b klases skolēns Aivis Krūmiņš (7.5 punkti). Tikai par vienu punktu atpalika Kalvis Kacars (6.b klase) un Rūdolfs Pastars (6.a klase). PVLMM balvu par atraktīvām atbildēm un cīņas sparu saņēma Rīners Matīss Armans (6.klase, Vārkavas pamatskola) un Dinārs Kemzāns. Konkursa dalībnieki „ar gardu muti” cienājās ar muzeja darbinieku gādāto tēju un garšīgajām aveņu un ābolu ievārījuma maizītēm.

Noslēgumā zēniem bija jāizpilda izglītojošs tests „Smadzeņu kustināšana 15” – 20 jautājumi par dažādām tēmām, piedāvātas atbildes – jāizvēlas pareizā. Piemēram:

  • Kāds ir Latvijas nacionālais zieds? (pīpene, āboliņš, rudzupuķe);
  • Atmini mīklu: Kas iet bez kājām un nenāk atpakaļ? (vējš, darbs, laiks);
  • Latvijas valsts himnas autors ir …. (Pliekšānu Jānis; Kaudzīšu Matīss; Baumaņu Kārlis; Raimonds Pauls);
  • No kāda materiāla savu māju uzbūvēja trešais sivēns angļu slavenajā pasakā „Trīs sivēntiņi”? (no salmiem; no žagariem; no akmeņiem; no dubļiem). Utml.

Testā labākos rezultātus uzrādīja Riebiņu vidusskolas 6.klases skolēns Juris Kokins (8 punkti), Raivis Luriņš (7 punkti) un Preiļu 2.vidusskolas 6.klases skolēns Daniils Ļedovskojs (7 punkti).

Apkopojot konkursa rezultātus (katrs uzdevums tika vērtēts 10 ballu sistēmā), noskaidrojās, ka SPICĀKAIS puika ir Raivo Liniņš (27.5 punkti). Otrajā vietā – Preiļu 2.vidusskolas 6.klases skolēns Vjačeslavs Krupins (26.5 punkti) un trešajā – Kalvis Kacars (25 punkti). Vēl starp sešiem labākajiem iekļuva Edvards Stupāns (24 punkti), Gustavs Stalidzāns (23.5 punkti), Aksels Valts Patmalnieks (23.5 punkti, Preiļu 1.pamatskola 6.b klase). Atzinības saņēma arī Guntars Jankovskis (23 punkti, Pelēču pamatskola 6.klase), Ivo Haritonovs (23 punkti, Preiļu 1.pamatskola 6.a klase) un Dinārs Kemzāns (23 punkti).  

Paldies dalībnieku pedagogiem un vecākiem par atbalstu, sadarbības partneriem par interesantajiem uzdevumiem.

P.S. Konkursa “Spice 2015” organizatori aicināja puikas pieteikties un ņemt aktīvu dalību konkursā “Superpuika”, kuru katru gadu rīko Rīgas Tehniskās jaunrades nams “Annas 2”. Šogad konkurss “Superpuika 2016” svin savu 25 gadu jubileju un konkursa 1.kārta notiks 14.oktobrī. Novēlam mūsējiem veiksmīgu startu un iekļūšanu konkursa 2.kārtā.

Preiļu novada bērnu un jauniešu centra
direktore Aija Caune

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.