Pašvaldība piešķir līdzekļus žoga nomaiņai pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” teritorijā

02.10.2015.

Preiļu novada dome izskatīja Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītājas Daces Verbickas iesniegumu par pirmskolas izglītības iestādes  teritorijas,  Celtnieku ielā 10A, žoga nomaiņu. Deputāti nolēma uzdot novada domes Tehniskās daļas speciālistiem veikt tirgus izpēti Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” teritorijas, Celtnieku ielā 10A, žoga nomaiņai un darbu veikšanai piešķirt līdzekļus līdz 14 000 eiro. Konkrēts finansējuma apmērs būs zināms pēc tirgus izpētes veikšanas. Līdzekļi paredzēti no budžeta sadaļas “Pārējie nenodokļu ieņēmumi”.

Žoga nomaiņa “Pasaciņā” ir iekļauta projekta “Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” 2. kārtā, kur paredzēts veikt “Pasaciņas” teritorijas labiekārtošanu un nomainīt arī žogu izglītības iestādes teritorijā. Tā kā šobrīd  finansējums projekta 2. kārtai nav pieejams un nav zināms, kad līdzekļi varētu tikt piešķirti, deputāti bija vienisprātis, ka žoga nomaiņa jāveic tuvākajā laikā, lai rūpētos par bērnu drošību. Pirms daudziem gadiem uzstādītais žogs ir krietni novecojis, nolietojies un neatbilst prasībām, kas nosaka bērnu drošu uzturēšanos pirmskolas izglītības iestādes teritorijā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste  

 

Pēdējās izmaiņas: 02.10.2015.