Paziņojums par izsoli nekustamajam īpašumam Andreja Upīša 3­-60, Preiļos

06.10.2015.

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Inetai Jeļņikovai piederošo nekustamo īpašumu Andreja Upīša 3-­60, Preiļos, Preiļu novadā, ar kadastra Nr. 7601 900 2120. Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma kopplatībā 36,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma 368/26602, piederošā kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kad. Nr. 7601 006 1930).

Piedzinējs: UAB “GELVORA”, Cēsu iela 31 k-3, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena: EUR 2000,00. Izsoles solis EUR 100,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

Personām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1. izsolē, jāiemaksā līdz 2015. gada 26. oktobrim ZTI L. Solovjovas, reģ. Nr. 08046611453, depozītu kontā  LV69TREL9199104001000 Valsts kase, kods TRELLV22, nodrošinājums 10 % apmērā no nekustamā īpašuma sākumcenas, t. i., EUR 200,00, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt tās dalībai izsolē. Izsoles sākuma datums — 2015. gada 6. oktobrī, izsoles noslēguma datums un laiks — 2015. gada 5. novembrī plkst. 10:00.

Tālr. uzziņām 64624889, 26111586. 

Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi

Pēdējās izmaiņas: 06.10.2015.