Viduslatgales pārnovadu fonda projekts „Pavasara diena gadu baro”

30.09.2015.

Noslēguma pasākums 30. septembrī Preiļu kultūras centrā plkst. 12.00

Projekta mērķis – palīdzēt Aglonas, Līvānu, Riebiņu, Preiļu un Vārkavas novados dzīvojošajām sociāli mazaizsargātam ģimenēm iegādāties sēklas un stādus, lai varētu paši sev izaudzēt dārzeņus un sagatavot ekoloģiski tīrus un drošus pārtikas krājumus ziemai.

Mācīt sociāli mazaizsargātām ģimenēm ne tikai ņemt, bet arī dot, jo rudenī, lauku darbu noslēgumā, simboliska daļa no izaudzētās ražas un sagatavotajiem krājumiem  ziemai, jāziedo veco ļaužu pansionātiem, Preiļos, Aglonā, Līvānos un Riebiņos.

Projektā tika iesaistītas 63 ģimenes – 6 no Aglonas novada, 3 no Līvānu, 7 no Preiļu, 5 no Vārkavas un visvairāk pieteikumu saņēmām no Riebiņu novada –  projekta aktivitātēm pieteicās 42 ģimenes.

Pasākuma laikā tiks prezentēts ģimeņu paveiktais vasarā. Dalībniekiem tiks stāstīts par dārzeņu un augļu ražas uzglabāšanu ziemā, par augļu koku ieziemošanu. Pasākumā piedalīsies folkloras kopa no Pelēčiem.

Kontaktelefons 22026684 vai 29988509.

Pēdējās izmaiņas: 30.09.2015.