Apstiprināti vecāku līdzdalības maksājumi Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā

24.09.2015.

Izskatot Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra iesniegumu par vecāku līdzdalības maksājumu noteikšanu interešu izglītības programmu audzēkņiem, domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra ieteiktos vecāku līdzdalības maksājumus interešu izglītības programmās.

2015./2016. mācību gadā, līdzīgi, kā iepriekš, Preiļu Bērnu un jauniešu centrā ikmēneša līdzdalības maksājumi vienam audzēknim noteikti vairākās interešu izglītības programmās: darbnīca “Es protu” – 1,60 eiro, frizierstudija – 1,60 eiro, zīmēšanas pulciņš – 1, 60 eiro, popgrupa “Lāsītes” – 2 eiro, ritma deju grupa “Elīze” vecākā grupa – 2 eiro, ritma deju grupa “Elīze” (pirmskolas grupa) – 2,80 eiro, vokālā studija “Mazās lāsītes”- 2,80 eiro, keramika – 3 eiro, angļu valoda – 5,60 eiro. Interešu izglītības programmās – dambrete, tehniskā modelēšana, mazmoto tehniskā jaunrade, dizaina studija – noteikts gada līdzdalības maksājums 3 eiro vienam audzēknim.

Vairākās programmās līdzdalības maksājums netiek noteikts. Bērni un jaunieši bez maksas var darboties kokapstrādes programmā, tehniskās modelēšanas pulciņos “Saplāksnis” un “Meistariņš”, jauktajā vokālajā ansamblī, vokālajos ansambļos Pelēču un Salas pamatskolās, jauniešu pūtēju orķestrī, teātra grupā “Kājām gaisā”, Līderu skolā, Brīvā laika klubiņā “Domiņa”, tāpat bez maksas var apgūt tautas dejas Preiļu 1. pamatskolā un Pelēču pamatskolā.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste    

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.