Veiktas izmaiņas Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” nolikumā

24.09.2015.

Izskatot Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” vadītājas Daces Verbickas iesniegumu, Preiļu pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nolikumā tika veiktas izmaiņas. Izglītības iestādes dokumentā ir iestrādātas programmas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajiem atbilstošajiem izglītības programmu paraugiem tiek īstenotas – Vispārējā pirmsskolas izglītības programma, mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma, speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem  un mazākumtautību speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Nolikumā  precizēts pirmskolas izglītības iestādes darba laiks. “Pasaciņa” strādā piecas darba dienas nedēļā no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iestāde izmanto visas valsts noteiktās brīvdienas un svētku dienas, un katru gadu jūlija mēnesī darbinieku atvaļinājuma laikā iestāde ir slēgta bērnu apmeklējumam.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.