Samazina pašvaldības nodevu par reklāmu un sludinājumu uzstādīšanu novada teritorijā

24.09.2015.

Preiļu novada dome izdarīja grozījumus 2009.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.2009/05 “Par pašvaldības nodevām Preiļu novadā”.

Par reklāmas stenda uzstādīšanu, reklāmas, afišas vai sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības informācijas stenda pašvaldības nodeva noteikta 10 eiro apmērā par vienu kvadrātmetru reklāmas gadā. Līdz šim reklāmas izvietotāji maksāja 40 eiro lielu pašvaldības nodevu. 

Saistošajos noteikumos tika izdarīti arī daži citi grozījumi un papildinājumi. Pašvaldības nodeva 2 eiro apmērā ir noteikta par domes izstrādāta dokumenta noraksta vai apliecinātas kopijas izsniegšanu, bet pašvaldības nodevu 1 eiro apmērā būs jāmaksā par  dzimšanas, miršanas, laulības reģistra ieraksta apliecinātas kopijas izsniegšanu. Par pašvaldības izsniegtu izziņu valsts nodeva sastādīs 1 eiro, izziņa no Dzimtsarakstu nodaļas arhīva maksās 2 eiro, bet izziņa “dzimtas koka” veidošanai (par vienu arhīva vienību) būs 1 eiro.

Pašvaldības deputāti uzskata, ka uzņēmējdarbības veicināšanai ir nepieciešams sniegt lielāku atbalstu, samazinot  nodevas apmēru par reklāmas izvietošanu ārpus pašvaldības reklāmas stendiem, paredzot labvēlīgākus nosacījumus personām, kuras  vēlas reklamēt savus pakalpojumus. Izdarot grozījumus saistošajos noteikumos, bija nepieciešams precizēt arī pašvaldības nodevas apmēru par dzimtsarakstu nodaļas izsniedzamajiem dokumentiem un to kopijām.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā un tiks publicēti informatīvajos izdevumos likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā, kad tos apstiprinās Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 24.09.2015.